Ifall Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ifall, varianter, uttal och böjningar av ifall

Ifall synonym, annat ord för ifall, vad betyder ifall, förklaring, uttal och böjningar av ifall.

Synonym till ifall

Andra språk

Ifall på Engelska

 • if, in case - bring in the washing in case it rains

Hur används ordet ifall

 1. Av den sammanfattning av Rober Muellers rapport som justitieminister William Barr gjort framgår att inga bevis finns för att presidenten eller någon i hans kampanj samarbetat med Ryssland för att påverka utgången av presidentvalet. Men Mueller vill inte ta ställning när det gäller ifall Trump på något sätt försökt hindra rättvisans gång. Det beslutet överlåter han till justitieministern att fatta. (aftonbladet.se)
 2. Modechefen själv förnekade dagen efter festen i ett nu borttaget Instagraminlägg att temat medvetet skulle anspelat på slaveri. Hon bad om ursäkt ifall någon uppfattat det så. (svt.se)
 3. – Det är en lögn att de flyger in i vindkraftsparken. Även om det kan hända någon gång, så finns det inga belägg för att vindkraft tar död på örnarna. Som att man skulle vara tvungen att ha någon som går före bilarna med en varningsflagg, ifall en skyddad fågelart skulle flyga framför rutan, säger Tore Wizelius. (svt.se)
 4. En generalguvernör kan också vara en statschefs personlige företrädare (vicekung) i ett stat som är i personalunion med en annan stat, ifall statschefen är bosatt i det andra landet: vilket är fallet med de 15 Samväldesrikena som erkänner den brittiska monarken som sin egen statschef. (wikipedia.org)
 5. Transgena organismer har fått stor användning inom biomedicinsk forskning för att skapa modeller över mänskliga sjukdomar och för att förstå sambandet mellan gener och fysiologi. Även inom avelsindustrin förekommer transgena däggdjur (fr. a. gris, får, get och ko) och fåglar (fr.a. höns) men inga finns idag tillgängliga på marknaden. Det däggdjur som varit närmast att marknadsföras kommersiellt för humankonsumtion var en transgen gris som benämndes EnviroPig i Kanada. Den hade försetts med bakteriegener som kodade för fytas (ett enzym som frigör bundet fosfor) vilket gjorde att grisen kunde utvinna mer fosfor från sin föda och det blev därmed mindre fosfor i dess avföring (därav namnet "miljögris" eftersom den förväntades minska övergödningsproblem). På grund av bristande konsumentintresse och krånglig lagstiftning lade man under 2012 ner projektet, grisarna avlivades och deras DNA frystes ner ifall man skulle vilja framställa dem igen. De enda legalt kommersiella produkterna på marknaden för närvarande (Sep 2012) som härrör från transgena däggdjur är ATryn (R) från get och Rhucin(R) från kanin som är mediciner. (wikipedia.org)
 6. Om bommen kommer åt att fritt svänga över från den ena sidan till den andra kan den få hög fart och i värsta fall orsaka skallskador, kasta besättning överbord, slita loss den lösta bardunen ifall den är på fel sida av bommen, slita av ett vant, bryta masten eller till och med trycka ner fören under vattenytan och därigenom orsaka kantring. (wikipedia.org)
 7. En gladiator kunde be om nåd under gladiatorspelen genom att lägga sig på rygg och sträcka upp vänster arm. Åskådarna kunde då rösta ifall de tyckte att gladiatorn skulle skonas. Tummen upp antas ha betytt att gladiatorn skulle benådas och tummen ner att denne skulle dödas. Hur det verkligen förhöll sig är inte fastlagt i några källor, förutom det faktum att tummen vreds åt ett eller annat håll. Huruvida detta alls var vanligt förekommande är okänt. Om kejsaren var närvarande hade han det slutgiltiga avgörandet om nåd skulle beviljas. (wikipedia.org)
 8. Den vetenskapliga grenen grafologi är ifrågasatt, men den bygger för det första på kriminaltekniska hjälpmedel för att bland annat avgöra pennans tryck mot pappret (för att avslöja imiterad handstil med mera), och för det andra på en analys av signifikanta drag i en handskriven text, som exempelvis lutning och sammanbundna bokstäver. Slutsatserna är ofta mycket försiktiga. Det råder exempelvis fortfarande oenighet om ifall man ens kan avgöra en persons kön baserat på handstilen. Framförallt används den här grenen för komparativa studier – jämförelser mellan två olika exempel. Det vetenskapliga stödet är ytterst svagt. (wikipedia.org)
 9. Gravationsbevis (av latin gravatio, betungande) är ett bevis avseende viss fastighet, tomträtt eller annan inteckningsbar egendom (t. ex. fartyg), innehållande uppgifter om bland annat ägare och innehavare samt eventuella förhållanden som belastar egendomen - inteckningar, pantbrev, servitut och andra inskrivningar. Gravationsbevis, avseende fastigheter heter dokumentet numer fastighetsbevis, utfärdas av inskrivningsmyndigheten och ifall rörande fartyg från sjöfartsverket och deras fartygsregister. (wikipedia.org)
 10. Enligt Pakistans ledande människorättsgrupp mördades nästan 1000 kvinnor och flickor i landet under 2011, en ökning med nästan 100 jämfört med 2010. Enligt Zohra Yusuf, styrelsemedlem i Human Rights Commision of Pakistan, undslipper många av förövarna straff genom att åtal läggs ned ifall den anklagade betalar mansbot som kompensation till offrets släktingar. Somliga offer utsattes för våldtäkter eller gruppvåldtäkter innan de mördades. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.