Jakträttsinnehavare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder jakträttsinnehavare, varianter, uttal och böjningar av jakträttsinnehavare

Jakträttsinnehavare synonym, annat ord för jakträttsinnehavare, vad betyder jakträttsinnehavare, förklaring, uttal och böjningar av jakträttsinnehavare.

Vad betyder och hur uttalas jakträttsinnehavare

Jakträttsinnehavare uttalas jakt|rätts|inne|hav|are och är ett substantiv.

Ordformer av jakträttsinnehavare

Singular

jakträttsinnehavare
obestämd grundform
jakträttsinnehavares
obestämd genitiv
jakträttsinnehavaren
bestämd grundform
jakträttsinnehavarens
bestämd genitiv

Plural

jakträttsinnehavare
obestämd grundform
jakträttsinnehavares
obestämd genitiv
jakträttsinnehavarna
bestämd grundform
jakträttsinnehavarnas
bestämd genitiv

Jakträttsinnehavare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet jakträttsinnehavare

  1. Med jaktmark menas en jordbruksfastighet eller skogsfastighet. I Sverige är jakträtten kopplad till markägandet och ibland hanterad av ett viltvårdsområde. En markägare är därför även jakträttsinnehavare på sin fastighet. Om markägaren själv inte jagar eller är en juridisk person, till exempel ett skogsbolag kan jakträtten upplåtas mot betalning åt annan person eller en jaktklubb. Sådana jakträttsupplåtelser kallas felaktigt för jaktarrende i folkmun (läs mer under arrende). En jakträttsupplåtelse upprättas med ett kontrakt och ger jaktarrendatorn suverän tillgång till jakträtten i markägarens ställe. I kontraktet ingår ofta att jaktarrendatorn även skall bedriva en adekvat viltvård. En jakträttsupplåtelse av arrendetyp gäller oftast över en flerårsperiod. Av Sveriges c:a 260 000 jägare arrenderar c:a hälften sin jaktmark av skogsbolagen, staten (Sveaskog), stiften m.fl. Den andra hälften jagar på mark de själva eller deras släktingar äger. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.