Judefientlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder judefientlig, varianter, uttal och böjningar av judefientlig

Judefientlig synonym, annat ord för judefientlig, vad betyder judefientlig, förklaring, uttal och böjningar av judefientlig.

Vad betyder och hur uttalas judefientlig

Judefientlig uttalas jude|fient|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av judefientlig

Böjning (i positiv) judefientlig en ~ + subst. judefientligt ett ~ + subst. judefientliga den/det/de ~ + subst. judefientlige den ~ + mask. subst.

Judefientlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet judefientlig

  1. Ungern hade under mellankrigstiden en av Europas största judiska befolkningsgrupper. Den utgjorde landets största minoritetsgrupp, sedan landets territorium väsentligt reducerats efter Österrike-Ungerns nederlag i första världskriget. Judarnas medborgerliga rättigheter inskränktes successivt från 1938 genom införande av judefientlig lagstiftning efter mönster av de tyska Nürnberglagarna från september 1935. År 1938 infördes kvotering för olika yrkeskategorier i syfte att ingen enskild etnisk/religiös grupp ska vara överrepresenterad inom något område och på detta sätt ska få utöva oproportionerligt stort inflytande. Kvoterna justerades efter gruppernas demografiska andel. Året därpå en lagfäst definition efter ras, ännu snävare kvotering och förbud mot anställning i offentlig tjänst. En tredje lag 1941 förbjöd äktenskap mellan judar och icke-judar. Delar av dessa lagar avskaffades dock senare. (källa)
  2. Samtidigt växte spänningarna i området, då det ryktades att pesten närmade sig från söder. Det fanns också en fientlighet mot judarna i Strasbourg bland områdets biskopar och godsägare, som hade stora skulder till de judiska bankirerna. Under måndagen och tisdagen 9-10 februari förekom oroligheter i Strasbourg som resulterade i en kupp, då stadens råd attackerades och de rådsmän som var emot judeförföljelser tvingades avgå från sina poster i rådet och lämna ifrån sig stadens nyckel och sigill. Onsdag 11 februari svors istället en judefientlig borgmästare in. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.