Känsel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder känsel, varianter, uttal och böjningar av känsel

Känsel synonym, annat ord för känsel, vad betyder känsel, förklaring, uttal och böjningar av känsel.

Synonym till känsel

Andra språk

Känsel på Engelska

  • feeling

Hur används ordet känsel

  1. När hornen växer får de alla näringsämnen via ett hårigt hudskikt, basthuden, på utsidan. När hornen har fått sin slutgiltiga storlek skrapas huden bort och djuret har inte längre någon känsel i hornen. Efter parningstiden fälls hornen innan de blir nybildade en tid senare. Hos arter med fastlagda parningstider är även tidpunkten för hornens bortkastning bestämd (hos rådjuret och hos ren av hankön på senhösten, hos ren av honkön och andra europeiska arter under senvintern eller våren). Hos arter i tropiska områden finns ingen särskild tidpunkt. (källa)
  2. Hästen har samma sinnen som vi människor, hörsel, syn, smak, lukt och känsel, men hästen har även en mycket starkare instinkt än människan. Exempel på en instinkt är hästens flyktinstinkt vid fara. Hästen kan skena, om den blir skrämd. Orsaken till instinktiva beteenden går ofta att finna i evolutionen. Instinkter är nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimulus. (källa)
  3. Människans korttidsminne har en begränsad kapacitet på ungefär 30 sekunder. Just korttidsminnet är till för att hålla informationen fräsch under pågående aktivitet. Ett exempel på detta kan vara att slå ett telefonnummer. Numret finns i korttidsminnet under tiden då man slår det men är borta när man är klar. Man kan däremot lära in numret, men då är det inte korttidsminnet som lagrar det utan långtidsminnet. Människan lagrar minnen på så sätt att impulser tas upp genom hörsel, syn, känsel och lukt. Detta kallas för sensoriska minnet. Därefter når impulserna korttidsminnet och om behov finns att lagra detta görs det i långtidsminnet, finns inte behov glöms intrycken bort. De flesta personer klarar av att lagra 7+/-2 objekt. Vi kan dock komma ihåg fler saker genom så kallad chunkning då vi delar upp ord- eller sifferkombinationen. 187618891865 blir till exempel lättare att komma ihåg om vi skriver det såhär: 1876 1889 1865. Här har vi förkortat en stor klump med siffror till tre stycken grupper med fyra siffror i varje där de också har en innebörd. För att vi lättare ska komma ihåg alla impulser vi möts av dagligen är chunkning ett bra hjälpmedel till detta. Ett annat sätt att chunka skulle kunna vara att komma ihåg att alla de tre årtalen (eftersom där har vi en logisk koppling för oss) är på 1800-talet och sen bara 76 89 65, alltså 18+76 89 65. (källa)
  4. Känsel (sensibilitet) eller det somatosensoriska systemet är ett sensoriskt system som detekterar impulser som brukar benämnas känsel eller tryck, temperatur (varmt eller kallt), smärta (inklusive kliande och kittlande känslor) liksom proprioception vilket är musklernas läge vilket hjälper till att bedöma rumsuppfattningen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.