Kön Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kön, varianter, uttal och böjningar av kön

Kön synonym, annat ord för kön, vad betyder kön, förklaring, uttal och böjningar av kön.

Synonym till kön

Vad betyder och hur uttalas kön

Kön uttalas kön [çö´n] och är ett substantiv -et; pl. kön.

Ordformer av kön

Singular

kön
obestämd grundform
köns
obestämd genitiv
könet
bestämd grundform
könets
bestämd genitiv

Plural

kön
obestämd grundform
köns
obestämd genitiv
könen
bestämd grundform
könens
bestämd genitiv

Kön är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kön på Engelska

 • sex, gender - female sex, gender role, gamete

Hur används ordet kön

 1. Djurets horn består av benkvicke, beklädd med hornslida och den återfinns hos båda kön. Men dessa hornslidor inneslutar ett ovanligt mycket större antal hår än vad som är fallet hos slidhornsdjur. Denna hylsa fälls gång på gång under djurets liv. Gaffelantilopen är rostfärgad. Men på sidorna, på buken och kring svansen samt vid några ställen på huvudet och halsen är den vit. Hornen är svarta. Den fullvuxne hannen är upp till 150 centimeter lång och den genomsnittliga längden för båda kön är 145 centimeter. Över bogarna är den 80 och över landen 96 centimeter hög. Honan är märkbart mindre än hannen. Men med undantag av att hornen är mindre eller stundom saknas är den lika hannen. (källa)
 2. Autosomal nedärvning sker oberoende av kön. Förändringen sitter inte i könskromosomen. (källa)
 3. Ordet genre är ett lån från latinets genus, klass, släkte, börd, kön. Det ställs inom estetiken ofta som motsats till originalitet. Fransmannen Roland Barthes lanserade en alternativ benämning: formspråk. till vilket han hänförde form som är bunden av klass, tid, med mera. (källa)
 4. Genus (könsbegrepp) – synonymt med socialt kön, avser kulturellt inlärda och utvecklade könsroller och könsidentitet i motsats till biologiskt betingade beteendeskillnader mellan kön. (källa)
 5. I engelskan används ofta en adjektivform av gender, gendered för att beskriva att något uppvisar skillnad enligt en viss uppfattad genusordning. Om man exempelvis utgår från att en genusordning är strukturerad i två genus, ett manligt och ett kvinnligt, kan en sak, en egenskap, en organisation eller ett fenomen vara kodat som maskulint eller feminint. Exempel på en sådan kodning kan vara färger. Rosa anses kanske i en viss kultur vid en viss tid vara feminint medan blått upplevs vara maskulint. Det finns ingen allmänt vedertagen svensk version av begreppet gendered men exempel på möjliga översättningar är genusifierad, genuspräglad, könad, könskodad eller genuskodad. (källa)
 6. En könsneutral äktenskapslagstiftning innebär att personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma juridiska villkor som heterosexuella par. Könsneutrala äktenskapslagar finns endast i ett fåtal länder. Det är en möjlighet som tillkommit under senare år, tidigare var samtliga äktenskap i världen förbehållna par av olika kön. (källa)
 7. Genetternas habitat utgörs av båda öppna gräsmarker och täta skogar. De lever ensamma och är aktiva under natten. Under dagen vilar de i bergssprickor, i håligheter i träd eller i bon som lämnats av andra djur. De har bra förmåga att klättra men letar vanligtvis på marken efter föda. Varje individ har ett revir som är upp till 8 kvadratkilometer stort. Dessa revir kan överlappa varandra men bara för individer av olika kön. De har möjlighet att avsöndra ett ämne som liknar mysk från sina analkörtlar. Dessutom har de olika läten för att kommunicera med artfränder. (källa)
 8. En pojke, kille eller gosse är ett barn eller tonåring (13-19) av manligt kön. Ordet kommer från finskans poika, som betyder 'barn/ungdom av manligt kön' eller 'son'. Innan man lånade in ordet pojke från finskan var det gosse som var det mest spridda, i övrigt brukades dialektala benämningar som kunde variera mellan olika platser. Åldern då en pojke övergår till att räknas som man varierar i olika samhällen, men ligger oftast vid artonårsåldern, vanligtvis i slutet av adolescensen. (källa)
 9. Den vetenskapliga grenen grafologi är ifrågasatt, men den bygger för det första på kriminaltekniska hjälpmedel för att bland annat avgöra pennans tryck mot pappret (för att avslöja imiterad handstil med mera), och för det andra på en analys av signifikanta drag i en handskriven text, som exempelvis lutning och sammanbundna bokstäver. Slutsatserna är ofta mycket försiktiga. Det råder exempelvis fortfarande oenighet om ifall man ens kan avgöra en persons kön baserat på handstilen. Framförallt används den här grenen för komparativa studier – jämförelser mellan två olika exempel. Det vetenskapliga stödet är ytterst svagt. (källa)
 10. Eftersom grupper består av medlemmar, är de ingående medlemmarna viktiga för gruppens dynamik. Primärt består personligheter av uppsättningar av jag-uppfattningar, känslor och reaktioner. Individer har dessutom olika biografiska betingelser (som ålder, kön, kunskaper, förmågor), olika normer (inställning till gruppens gemensamma mål, yttre och inre lojaliteter, etiskt handlingsmönster), personlighetsdrag, motivation, perceptuell förmåga (om andra gruppmedlemmar, gruppens målsättning, situationen de befinner sig i), och beslutsförmåga (kreativitet, rationalitet, intuition, riskbedömning, förutseende). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.