Kapacitet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kapacitet, varianter, uttal och böjningar av kapacitet

Kapacitet synonym, annat ord för kapacitet, vad betyder kapacitet, förklaring, uttal och böjningar av kapacitet.

Synonymer till kapacitet

Vad betyder och hur uttalas kapacitet

Kapacitet uttalas kap|ac|itet [-e´t] och är ett substantiv -en -er  produktionsförmåga; duglighet; rymlighet, rymd  person med framstående förmåga.

Ordformer av kapacitet

Singular

kapacitet
obestämd grundform
kapacitets
obestämd genitiv
kapaciteten
bestämd grundform
kapacitetens
bestämd genitiv

Plural

kapaciteter
obestämd grundform
kapaciteters
obestämd genitiv
kapaciteterna
bestämd grundform
kapaciteternas
bestämd genitiv

Kapacitet är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kapacitet på Engelska

 • capacity - he is an outstanding person in his field, the factory will expand its capacity

Hur används ordet kapacitet

 1. Spädbarn kan också få symptomet gulsot 2–3 dygn efter förlossningen. I det fallet beror det på att bilirubin är en restprodukt från nedbrytning av röda blodkroppar. Vid födseln har barn oftast ett överskott av röda blodkroppar samtidigt som levern inte ännu har tillräckligt med kapacitet att bryta ner bilirubinet. (källa)
 2. 24 länder genererade totalt 56 786 GWh (204 PJ) geotermisk elenergi 2005, vilket motsvarade 0,3 % av den totala elkonsumtionen i världen. Produktionen växer cirka 3 % årligen, till stor del beroende på ett växande antal kraftverk såväl som förbättringar av redan existerande verks kapacitetsfaktor. Eftersom geotermiska kraftverk inte är beroende av tillfälliga och oförutsägbara energikällor, till skillnad mot, exempelvis, vindaggregat och solceller, så kan kapacitetsfaktorn bli rätt hög. (källa)
 3. Geringssåg används för att kapa lister eller klenare dimensioner av virke för att erhålla exakta vinklar eller för att göra geringar. Tidigare användes en geringslåda med önskad geringsvinkel i geringslådan. En elmotordriven geringssåg har en större kapacitet än en handsåg och används för att kapa all slags byggnadsvirke inklusive foder, paneler och lister. (källa)
 4. Gestaltterapin introducerades i Sverige under 1970-talet som en tämligen konfrontativ terapiform. Vid denna tidpunkt betonades ofta det egna ansvaret in absurdum, utan hänsyn till individens mognadsgrad och kapacitet, vilket ledde till att gestaltterapin fick ett (då) inte helt oförtjänt dåligt rykte. Denna konfrontativa inriktning, idag kallad "västkustskolan", representerades främst av Fritz Perls som var verksam på USA:s västkust under 1970-talet. (källa)
 5. En traditionell handhyvel består av en handtagsförsedd stock av hårt träslag, gärna bok. Stocken har försetts med ett speciellt utformat hål. I detta hål nedstickes stålet, som fasthålles i ett noga injusterat läge med hjälp av en kil. Den del av hyveln, som glider mot det som skall hyvlas, kallas sula. Äldre hyvlar saknade spånbrytare, ett stål som kan justeras i höjd mot själva hyvelns skärstål. Den enklaste varianten förs för hand över materialet varvid en kniv skär bort det översta lagret. En profilhyvel har knivar som kan bearbeta materialet till önskad form. Senare har stocken utförts i stål, och kilen (också i stål) har modifierats på olika sätt för att underlätta stålets exakta injustering. Pionjär inom området hyvlar av stål är USA-firman Stanley. För handhyvling med större kapacitet används elhyvlar med roterande kuttrar med knivar. Det finns även stationära maskiner såsom rikthyvel och planhyvel samt olika listhyvlar. För profilhyvling som tidigare utfördes för hand finns olika fräsmaskiner att tillgå. (källa)
 6. Den grundläggande grammatiken (språkets bas) lär sig barn snabbt och tidigt. Chomsky antog därför att grammatikens utformning beror på hjärnans uppbyggnad och kapacitet. Man försöker genom att undersöka fenomen som förekommer i alla språk för att få reda på vad i språket som är specifikt för arten människa. Ett annat sätt att studera vad som är specifikt för människans språkförmåga är att studera grupper av regler som verkar hänga samman (knippen). (källa)
 7. För riktigt omfattande grävarbeten i samband med stora anläggningsarbeten eller stora dagbrott används stora linmanöverade släpgrävmaskiner. Vissa av dessa flyttar sig inte med larvbandsdrivning utan med hjälp av en gångmekanism. De största grävmaskinerna i världen är av typen skovelhjulsgrävmaskiner och dessa används för konstant grävning med hög kapacitet i dagbrott. (källa)
 8. Sedan urminnes tider skall man bemöta sin guru med samma respekt som gudarna. "Guru" är även titeln på sikhernas första tio heliga ledare. Alla hinduer har en så kallad guru som ofta spelar stor roll för de tillgivna hinduerna. Guru betyder inte endast lärare utan översätts även som "tung" från sanskrit vilket påvisar vikten som läggs vid dessa män och kvinnor som erhåller speciella förmågor. En guru har en väldigt utvecklad andlig kapacitet som gör att de kan förmedla och lära ut till sina lärjungar om hur man når moksha, frihet från återfödelse. De lär även ut hur man uppnår ett visst andligt stadium, antingen i detta livet eller i ett annat. (källa)
 9. Självgående hackar har mycket hög kapacitet men är ovanliga i Sverige. De vanligaste hackapplikationerna här är dels traktorbogserade fälthackar, dels så kallade hackvagnar som i princip är en fälthack som byggts ihop med någon typ av vagn som grönmassan blåses ner i. Det hackade materialet lastas av genom att vagnen tippas eller töms medelst bottenmatta. (källa)
 10. Det finns flera olika typer och klasser av hangarfartyg, där typer avser till exempel helikopterhangarfartyg (helicopter carrier eller, mera korrekt amphibious assault ship), lätta hangarfartyg eller anti-ubåts-hangarfartyg medan klasser avser en grupp med fartyg som byggs på liknande sätt, till exempel Hyuga-klass som består av fartygen Hyūga (16DDH) och Ise (18DDH). Sydkoreanska Dokdo-klass - fartyg (LP-X), har kapacitet för helikoptrar och är i funktion liknande större hangarfartyg. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.