Kobolt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kobolt, varianter, uttal och böjningar av kobolt

Kobolt synonym, annat ord för kobolt, vad betyder kobolt, förklaring, uttal och böjningar av kobolt.

Vad betyder och hur uttalas kobolt

Kobolt uttalas kobolt [ko´- el. kå´-] och är ett substantiv -en.

Kobolt betyder:

Ordformer av kobolt

Singular

kobolt
obestämd grundform
kobolts
obestämd genitiv
kobolten
bestämd grundform
koboltens
bestämd genitiv

Kobolt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kobolt på Engelska

  • cobolt, cobalt

Hur används ordet kobolt

  1. Gabbro är en ekonomiskt viktig bergart, som ofta innehåller brytningsvärda mineral, exempelvis kromit, nickel och kobolt. Gabbro används också ofta som byggnadssten. (källa)
  2. Kemiska föreningar som innehåller hydroxidjoner kallas för hydroxider. Exempel på hydroxider är natriumhydroxid: NaOH, kaliumhydroxid: KOH, Nickel(II)hydroxid: Ni(OH)2 och kobolt(II)hydroxid: Co(OH)2. (källa)
  3. Hårddiskar spelar in data genom att magnetisera ferromagnetiskt material i en viss riktning så att en liten del av materialets yta motsvarar antingen en etta eller en nolla (en binär enhet, en bit.) Hårddisken läser tillbaka datat genom att detektera materialets magnetisering. En typisk hårddisk består av en kassett som innehåller en eller flera platta cirkulära diskar som kallas för skivor. Det är efter dessa diskar som hårddisken har fått sitt namn. På dessa diskar eller skivor spelas informationen in. Skivorna tillverkas av ett icke-magnetiskt material — vanligtvis en aluminiumlegering eller glas. Därefter täcks plattorna med ett tunt lager magnetiskt material. Äldre skivor använde järnoxid som magnetiskt material, men nutida skivor använder kobolt-baserade legeringar. (källa)
  4. Kobolt är ett hårt, silvergrått, metalliskt grundämne med kemisk beteckning Co. Kobolt är ferromagnetiskt med en curietemperatur på 1 388 K (1 115 °C). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.