Konflikt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konflikt, varianter, uttal och böjningar av konflikt

Konflikt synonym, annat ord för konflikt, vad betyder konflikt, förklaring, uttal och böjningar av konflikt.

Synonymer till konflikt

Vad betyder och hur uttalas konflikt

Konflikt uttalas kon|flikt [-ik´t] och är ett substantiv -en -er.

Konflikt betyder:

Ordformer av konflikt

Singular

konflikt
obestämd grundform
konflikts
obestämd genitiv
konflikten
bestämd grundform
konfliktens
bestämd genitiv

Plural

konflikter
obestämd grundform
konflikters
obestämd genitiv
konflikterna
bestämd grundform
konflikternas
bestämd genitiv

Konflikt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Konflikt på Engelska

  • conflict - (state of) conflict, get into a conflict with one', s colleagues

Hur används ordet konflikt

  1. Frågan om abort kan ses som en etisk konflikt mellan å ena sidan fostrets rätt att utvecklas till ett barn och å andra sidan kvinnans rätt att bestämma om och när hon vill utsätta sin kropp för graviditet. I denna konflikt görs ofta frågan om i vilken grad fostret har oinskränkt människovärde och mänskliga rättigheter till en central fråga. När både modern och fostret ses som skyddsvärda kan det uppstå situationer när deras intressen står i konflikt med varandra. Ett beslut att genomföra en abort innebär som regel att kvinnans och mannens intresse av att inte fullfölja graviditeten får väga tyngre än fostrets intresse att utvecklas och födas. (källa)
  2. Under 2007 var dåvarande Videomix i konflikt med Handelsanställdas förbund eftersom man inte hade kollektivavtal. Konflikten varade i knappt två månader och har av förbundet kallats "en av de hårdaste strider som Handels fört i modern tid". LO:s styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin uttryckte sitt stöd för strejken och träffade de två kvinnor som blev strejkens frontfigurer efter att konflikten avslutats. (källa)
  3. Hugenottkrigen (franska: Guerres de Religion) kallas de åtta religionspolitiska konflikterna mellan reformerta protestanter (hugenotter) och katoliker i Frankrike under den andra halvan av 1500-talet. (källa)
  4. Högförräderi, ett förräderibrott, är en inom den straffrättsliga litteraturen – och i vissa strafflagar – använd benämning för brottsliga angrepp på statens författning, statsöverhuvudets ställning och statens område. I äldre tider förutsattes vanligen för högförräderistraff, att brottslingen var undersåte i det land, mot vilket han förbröt sig, eller annars av särskilda skäl var skyldig detta land trohet. Men denna förutsättning förekommer inte i nyare strafflagar. Straffet är enligt dessa i många länder för svårare fall dödsstraff (inte i Europa), för andra fall frihetsstraff på livstid eller viss längre tid. Samma straffmaximum gäller vanligen, vare sig gärningen stannar vid försök eller fortskrider till fullbordat brott. Redan förberedelser till högförräderi, särskilt högförrädiska stämplingar, och offentliga uppmaningar till detta brott är vanligen belagda med straff. Högförräderibrott mot staten till förmån för en annan nation kallas även landsförräderi, särskilt i samband med krig. Militärt landsförräderi och landsförräderi i samband med pågående eller hotande väpnad konflikt betecknas även krigsförräderi. (källa)
  5. Neutrala stater i en konflikt som mottar trupper tillhörande de krigförande arméerna på sitt territorium är skyldiga att internera dessa trupper tills konflikten har upphört i enlighet med den V:e Haagkonventionen. Dessa trupper skall interneras i läger under bevakning på betryggande avstånd från krigsskådeplatsen, för att dessa trupper inte skall kunna återupptaga stridigheterna efter att ha sökt skydd på neutralt territorium. Den neutrala staten skall förse de internerade med mat och kläder samt sörja för deras välbefinnande. Kostnaden för interneringen skall den neutrala staten kompenseras för vid fredsslutet av de krigförande parterna vars trupper har internerats. (källa)
  6. Intervention (folkrätt) – ingripande av en eller flera stater i en annan stat i en pågående konflikt med eller utan militära styrkor. (källa)
  7. I en tidig formulering uppfattades intressentmodellen som statisk, det var företagsledningens uppgift att balansera de olika intressenterna mot varandra för att uppnå jämvikt och goda arbetsförhållanden i företaget. Denna starka roll för företagsledningen har senare ifrågasatts. Företagsledningen intar fortfarande en central position, men som en av flera intressenter och med en roll som i normalfallet bestäms av att de är representanter för ägarna. För att klassas som intressent måste man både påverkas av verksamheten och kunna påverka den. I vissa fall är intressen gemensamma, i vissa fall kan de stå i konflikt med varandra. Intressentmodellen är uppdelad i interna och externa intressenter. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.