Konsument Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konsument, varianter, uttal och böjningar av konsument

Konsument synonym, annat ord för konsument, vad betyder konsument, förklaring, uttal och böjningar av konsument.

Synonymer till konsument

Vad betyder och hur uttalas konsument

Konsument uttalas kon|sum|ent [-en´t] och är ett substantiv -en -er.

Konsument betyder:

Ordformer av konsument

Singular

konsument
obestämd grundform
konsuments
obestämd genitiv
konsumenten
bestämd grundform
konsumentens
bestämd genitiv

Plural

konsumenter
obestämd grundform
konsumenters
obestämd genitiv
konsumenterna
bestämd grundform
konsumenternas
bestämd genitiv

Konsument är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Konsument på Engelska

  • consumer

Hur används ordet konsument

  1. Gårdsförsäljning är i Sverige ett begrepp som omfattar den verksamhet där en producent av livsmedel, grödor eller produkter från animalieproduktion kan försälja dessa i förädlat skick direkt till konsument. Försäljningen sker i regel i en gårdsbutik. (wikipedia.org)
  2. – Det man som konsument egentligen får luta sig mot här är ju reklamationsrätten på tre år och att bevisbördan för vad felet beror på ligger på företaget under de första sex månaderna från köpet. Det ger alltså en konsument ett starkare skydd än vad man har när sex månader har passerat. Hade det gått mer än sex månader sedan köpet hade bevisbördan för vad felet beror på legat på konsumenten, säger Johanna Persson, vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument. (idg.se)
  3. Exempel: Offentligt informationsmaterial om hälsa "interpellerar läsaren som en konsument som personligen ska sörja för sin kropp genom rätt val av livsstil. Genom att acceptera rollen som textens mottagare ansluter vi oss till den subjektsposition som interpelleringen har skapat. Därmed reproducerar vi konsumismens ideologi och oss själva som konsumenter i en konsumtionskultur". (s. 22) (wikipedia.org)
  4. Eftersom en fondförvaltare tar hand om fonden och köper och säljer värdepapper för fondens pengar tas det ut avgifter. Den genomsnittliga avgiften för en Sverigeregistrerad aktiefond är 1,09 procent, vilket är lägst i Europa. Meningen är att fondens utveckling ska kompensera för den kostnaden och ge avkastning. Det är bra att som konsument vara vaksam på de kostnader som fonden tar ut. För fonder som marknadsförs i EU finns detta alltid angivet. När avkastningen visas är avgiften alltid bortdragen. Förvaltningsavgiften tas ut som en årlig procentsats på sparkapitalet och dras från fonden med 1/365 per dag. Man skiljer mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder, varav de senare förvaltas mer automatiserat med målsättning att följa ett visst aktieindex. Indexfonder har i regel lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. I aktivt förvaltade fonder väljer förvaltaren placeringar som bedöms ha störst chans att ge bra avkastning. Tid och resurser läggs ned på att analysera företag för att på så sätt kunna bedöma utvecklingsmöjligheterna. Vissa fonder tar ut en insättningsavgift och i vissa fall även en avgift för uttag. Detta är ovanligt i Sverige och används främst för att beivra korttidshandel. Särskilda fonder, såsom en del hedgefonder, tar ibland ut en resultatbaserad avgift utöver förvaltningsavgiften, till exempel ett visst antal procent av överavkastningen i förhållande till ett jämförelseindex. (wikipedia.org)
  5. Konsument – den som förbrukar en vara eller tjänst, se slutanvändare (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: