Kontraband synonym, annat ord för kontraband, vad betyder kontraband, förklaring, uttal och böjningar av kontraband.

Vad betyder och hur uttalas kontraband

Kontraband uttalas kontra|band och är ett substantiv.

Kontraband betyder:

Ordformer av kontraband

Singular

kontraband
obestämd grundform
kontrabands
obestämd genitiv
kontrabandet
bestämd grundform
kontrabandets
bestämd genitiv

Plural

kontraband
obestämd grundform
kontrabands
obestämd genitiv
kontrabanden
bestämd grundform
kontrabandens
bestämd genitiv

Kontraband är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet kontraband

  1. Syftet med gränskontroller är att upprätthålla statens territoriella och fiskala suveränitet. Den territoriella suveräniteten upprätthålls genom kontroll och övervakning av persontrafiken för att förhindra illegal invandring, människosmuggling, trafficking, terrorism och internationell organiserad brottslighet. Den fiskala suveräniteten upprätthålls genom kontroll och övervakning av varutrafiken för att ta upp skatter och avgifter, förhindra smuggling av skatte- och avgiftspliktiga varor samt kontraband som narkotika och vapen. I utvidgad mening omfattar gränsbevakning allt som görs över hela statsterritoriet för att upprätthålla den territoriella och fiskala suveräniteten. (wikipedia.org)
  2. Kontraband (italienska contrabbando, 'smugglande', 'smuggelgods', skapat av orden contra- 'mot-' och bando, 'påbud') är varor som är förbjudna att äga, transportera eller överlåta och vars införande i ett land strider mot givna föreskrifter. De är i allmänhet underkastade konfiskation. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Kontraband Synonymer Betyder Uttal