Kontroversiell Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kontroversiell, varianter, uttal och böjningar av kontroversiell

Kontroversiell synonym, annat ord för kontroversiell, vad betyder kontroversiell, förklaring, uttal och böjningar av kontroversiell.

Synonymer till kontroversiell

Vad betyder och hur uttalas kontroversiell

Kontroversiell uttalas kontro|versi|ell [-el´] och är ett adjektiv -t -a.

Kontroversiell betyder:

Ordformer av kontroversiell

Böjning (i positiv) kontroversiell en ~ + subst. kontroversiellt ett ~ + subst. kontroversiella den/det/de ~ + subst. kontroversielle den ~ + mask. subst. Komparation kontroversiellare en/ett/den/det/de ~ + subst. kontroversiellast är ~ kontroversiellaste den/det/de ~ + subst.

Kontroversiell är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Kontroversiell på Engelska

 • disputable, contoversial, controversial

Hur används ordet kontroversiell

 1. Behandlingen innebär vanligen att man tar bort gallblåsan med en titthålsoperation, och om det är möjligt görs detta inom 24 timmar. Bildtagning av gallgångarna under kirurgin är rekommenderad. Rutinmässig användning av antibiotika inför kirurgi är kontroversiell. Antibiotika rekommenderas om det inte är möjligt att utföra kirurgi i god tid, eller om fallet är komplicerat. I de fall det förekommer stenar i den gemensamma gallgången, kan dessa antingen tas bort före operation med ERCP eller under operation. Komplikationer vid kirurgi är ovanliga. I de fall där kirurgi inte är möjlig, kan gallblåsan dräneras med så kallad kolecystostomi. (källa)
 2. Den globala uppvärmningen förväntas att orsaka betydande havsnivåhöjningar under det närmaste århundradet. Det finns dock inga entydiga och säkra forskningsresultat om hur mycket det kommer att bli på 50 eller 100 års sikt. Därför är frågan om havsnivåhöjning mycket kontroversiell, inte minst för att den anses bero på koldioxidutsläpp, som är kopplade till stora ekonomiska och bekvämlighetsmässiga värden, exempelvis i samband med vägtrafik. (källa)
 3. I USA är frågan om samkönade äktenskap kontroversiell. I 36 delstater kunde två personer av samma kön fram till 2015 ingå äktenskap, men det finns federala lagar som slår fast att ingen delstat behöver ta hänsyn till lagar i andra delstater som jämställer andra typer av förhållanden än sådana mellan en man och en kvinna med äktenskap. Sedan den 26 juni 2015 är samkönade äktenskap lagliga även i de övriga 14 delstaterna samt i District of Columbia. (källa)
 4. Undersökningar av vildhästar har skett och en del personer har från det utarbetat sätt att verka hoven utan användning av hästsko. Vanligaste metoderna utan hästsko är AANHCP (den svenska organisationen heter SANHCP). Utöver denna finns det flertalet läror och idéer om hur en hov ska verkas. Den mest kontroversiella är strassermetoden som innebär möjligen att hästar ibland verkas så att det blöder och att man utsätter en sulöm häst för vasst grus, i syfte att härda hoven. Strassermetoden medför enligt en rapport från Djurskyddsmyndigheten risk för att drabbade hästar utsätts för djurplågeri, varför Sveriges Veterinärförbund tar avstånd från att metoden används av veterinärer. Strassermetoden är enligt Sveriges Veterinärförbund en kontroversiell hovverkningsfilosofi, utan vetenskaplig grund. Flera instanser har rapporterat om negativa konsekvenser för enskilda hästar som verkats/behandlas av utövare av denna och andra barfotametoder. (källa)
 5. Framför allt i västvärlden pågår vissa strävanden att inrätta kvinnliga motsvarigheter till imamer. Hitintills har några reformationsvänliga försök eller separata moskeer och församlingsgrupper skapats, där verksamhets- och böneledning inför både kvinnor och män sköts av teologiskt utbildade kvinnor, som uppbär titeln imam. Frågan uppfattas dock ofta som kontroversiell med delade åsikter inom den muslimska världen. I Sverige startade Kista folkhögskola 2016 en teologisk utbildning för att leda bön och vissa ansvarsfördelningsarbeten pågår inom vissa svenska moskéer. I Köpenhamn startades 2016 den särskilda Mariam-moskén för kvinnor och män med enbart kvinnliga imamer, men där fredagsbönen enbart är för kvinnor, övriga böner och aktiviteter för alla. (källa)
 6. Politiken var kontroversiell redan från början. Reservaten etablerades oftast genom beordring från staten, och i många fall minskades landområdens storlek efter att vita nybyggare hade protesterat mot den. En rapport från USA:s kongress 1868 påpekade vida spridd korruption bland de federala indianbyråerna, och allmänt dåliga villkor för de förflyttade stammarna. (källa)
 7. Det finns även små genomsnittliga skillnader mellan mäns och kvinnors intelligensprofiler, och det är en kontroversiell fråga om detta kan förklara skillnader i beteende och intresseområden. De genomsnittliga könsskillnaderna har liten betydelse för en individs intelligensprofil i jämförelse med individuella skillnader i genetiska arvsanlag och skillnader i näringsriktig kost och stimulans under de tidiga uppväxtåren. De genomsnittliga könsskillnader i olika aspekter av intelligens som ändå kan mätas kan dels förklaras med biologiska könsskillnader i hormoner och hjärnstruktur, dels med könsskillnader i social inlärning och socialt kön. (källa)
 8. Intelligenstest har fått mycket kritik beroende på det sättet det mäter intelligens på. Att kunna se mönster, det vill säga att ha en god logisk förmåga, är det huvudsakliga momentet inom IQ-test. Problemet är att det inte finns en exakt betydelse för vad intelligens är och dess innebörd kan variera utifrån olika kulturer. Hur intelligenstest bör utformas, vad de ska mäta och hur de individuella resultaten ska bedömas är en kontroversiell fråga inom psykologin och ibland även en ideologisk fråga. De flesta är dock överens om att instrumenten är trubbiga och alla mäter mindre delar av allt det som vi kallar intelligens. (källa)
 9. I Nordamerika är några arter så beskedliga att de äter ur människans hand. Om jordekorrar som husdjur finns en kontroversiell diskussion. Största problemet är jordekorrarnas rörlighet. (källa)
 10. En del jordreformer innebär skiften där likvärdig jord utbyts mellan ägare, eventuellt med vissa inslag av tvångsförsäljningar. I andra fall innebär reformen att betydande jordarealer måste exproprieras och reformen är då i allmänhet mycket kontroversiell. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.