Kroppslig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kroppslig, varianter, uttal och böjningar av kroppslig

Kroppslig synonym, annat ord för kroppslig, vad betyder kroppslig, förklaring, uttal och böjningar av kroppslig.

Synonymer till kroppslig

Vad betyder och hur uttalas kroppslig

Kroppslig uttalas kropps|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av kroppslig

Böjning (i positiv) kroppslig en ~ + subst. kroppsligt ett ~ + subst. kroppsliga den/det/de ~ + subst. kroppslige den ~ + mask. subst. Komparation kroppsligare en/ett/den/det/de ~ + subst. kroppsligast är ~ kroppsligaste den/det/de ~ + subst.

Kroppslig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Kroppslig på Engelska

  • bodily, physical

Hur används ordet kroppslig

  1. jämför gymnastik, var i antikens Grekland en institution för kroppslig träning, och i vissa språk används ordet fortfarande i denna betydelse. (källa)
  2. Takykardi räknas som en arytmi (hjärtrytmrubbning), oavsett om hjärtslagen slår regelbundet eller oregelbundet. Ett flertal hjärtsjukdomar ger regelbunden hjärtrusning, däribland förmaksfladder och sinustakykardi. Oregelbunden hjärtrusning kan vara ett tecken på förmaksflimmer. Takykardi kan också vara ett tecken på akut drogförgiftning, abstinens, vissa endokrina sjukdomar (till exempel giftstruma), näringsbrist, allvarliga infektioner och andra sjukliga tillstånd som påverkar kroppens alla system. Vid psykisk eller fysisk ansträngning ökar också pulsen, varför takykardi också kan vara ett tecken på panikångest, skräck, kraftig nedkylning och kroppslig överansträngning, då pulsen också är stark. (källa)
  3. För att utesluta farliga orsaker till huvudvärk görs en medicinsk kroppslig undersökning. I vissa fall, särskild om patientens beskrivning eller den medicinska undersökningen ingett misstanke om farlig orsak till huvudvärken, görs kompletterande undersökningar, till exempel blodprover, datortomografi, magnetkameraundersökning eller lumbalpunktion. Den sammanlagda informationen ger oftast underlag för en specifik huvudvärksdiagnos - se nedan under klassifikation - som i sin tur kan användas för att avgöra vad som ärätt behandling. (källa)
  4. Idrott är en form av kroppslig aktivitet, ofta med inriktning mot tävling eller kroppslig träning. Några exempel på idrotter är handboll, bandy, fotboll och skidsport. Idrott innefattar även fysiska aktiviteter som saknar tävlingsmoment, inklusive motionsidrotter som joggning, stavgång och aerobics. (källa)
  5. Klätterställning är en konstruktion som finns på lekplatser, avsedd för lek och klättring. Klätterställningar innehåller förutom klätterredskap ofta rutschkanor och andra underhållande redskap som stimulerar kroppslig och social träning. Klätterställningar är ofta belägna mitt i sandlådor, för att begränsa skador i fall barnen skulle trilla ner. (källa)
  6. Vid konfusion är den underliggande orsaken som huvudregel en kroppslig sjukdom. Vid en psykiatrisk akutmottagning är distinktionen mellan konfusion och psykos därmed viktig, eftersom ett psykotiskt tillstånd utan kroppsliga symtom sannolikt reflekterar en rent psykiatrisk sjukdom medan konfusion vanligen uppkommer till följd av en kroppssjukdom. Psykogen konfusion, det vill säga en psykiskt betingad förvirring i sådana hänseenden, räknas som en dissociativ störning. Desorientering kan dock också vara ett symtom på till exempel akut stressreaktion, akut psykos (kortvarigt eller lindrigt), delirium, och organiskt amnesisyndrom. (källa)
  7. Vid parning sker en kroppslig förening mellan två individer av olika kön, varvid hannens sädesvätska förs in i honans könsorgan (eller mellan två hermafroditiska individer, t. ex. daggmaskar, genom byte av sädesvätska). Ordet kopulation används ibland i betydelsen parning, men kan även innebära sammansmältning av två könsceller, det vill säga befruktning. Hos större husdjur talar man om betäckning, hos människor om samlag eller coitus. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.