Medberoende Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder medberoende, varianter, uttal och böjningar av medberoende

Medberoende synonym, annat ord för medberoende, vad betyder medberoende, förklaring, uttal och böjningar av medberoende.

Vad betyder och hur uttalas medberoende

Medberoende uttalas med|be|ro|ende oböjligt och är ett adjektiv.

Ordformer av medberoende

Böjning (i positiv) medberoende en/ett/den/det/de ~ + subst.

Medberoende är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet medberoende

  1. Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare, exempelvis en alkoholist, narkoman eller annat destruktivt eller problematiskt beteende. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del lär sig detta beteende redan som barn medan andra har lärt sig det senare i livet. Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande: De känner sig ansvariga för andra människors beteende, är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver, känner sig säkrast när de ger, attraheras ofta av människor med behov, attraherar ofta människor med behov, känner sig uttråkade och tomma om de inte har någon att hjälpa, överengagerar sig, tror att deras beteende är andra människors fel.
  2. Medberoende tenderar att komma från problemfyllda eller dåligt fungerande familjer. Detta förnekar de dock ofta. De avfärdar komplimanger och beröm. Ofta är de rädda för att bli avvisade och tror innerst inne att de inte duger. Det är vanligt att de känner sig som ett offer. Ofta försöker de bevisa att de duger och ett sätt att göra detta för sig själv och andra är att vara behövda.
  3. I sin bok "Flodhästen i vardagsrummet" som handlar om medberoende använder Tommy Hellsten följande definition: "Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet, utan anpassar sig till den.". (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.