Metrisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder metrisk, varianter, uttal och böjningar av metrisk

Metrisk synonym, annat ord för metrisk, vad betyder metrisk, förklaring, uttal och böjningar av metrisk.

Vad betyder och hur uttalas metrisk

Metrisk uttalas metr|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av metrisk

Böjning (i positiv) metrisk en ~ + subst. metriskt ett ~ + subst. metriska den/det/de ~ + subst.

Metrisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet metrisk

  1. en särskild sorts snitt, gängmuttern, är explicit avsett för detta, men ett vanligt snitt fungerar också. Gängsnitt är vanliga inom verkstads och tillverkningsindustrin. Snitten finns i många olika typer och dimensioner och har antingen metrisk gänga (M) eller tumgänga (till exempel Whitworth-, UNC-, UNF- och Rörgänga). Skall gängan skäras manuellt placeras gängsnittet i ett svängjärn. För invändiga gängor används en gängtapp. (wikipedia.org)
  2. Gängtappar används till att skära invändiga gängor med (oftast i metall) och är vanliga inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Med tappen skär man gängor i runda hål (invändiga gängor), så att man sedan kan sätta i en skruv i hålet. Gängtappar finns i tusentals varianter och dimensioner. Gängan på tappen brukar ha metrisk- (M) eller tumgänga (till exempel Whitworth-, UNC-, UNF- och Rörgänga). Det finns både grova (glesa) och fina (täta) gängor. Det finns dessutom olika slags tappar för olika slags material som till exempel gjutjärn, rostfritt stål, koppar och även för mjuka material som olika plaster (akryl eller polyester). Gängtappar finns i olika utföranden, beroende på om hålet är genomgående eller ett bottenhål. För riktigt stora hål så kan man i stället använda en gängfräs. Om man i stället vill skära gängor på en axel (utvändiga gängor), så används ett gängsnitt. (wikipedia.org)
  3. Liter, förkortat l, L eller ℓ, är en metrisk volymenhet som är definierad som ett specialnamn för en kubikdecimeter (dm3). I det internationella måttenhetssystemet är liter inte en strikt SI-enhet, utan räknas som en tilläggsenhet. SI-enheten för volym är istället kubikmeter (m3). Liter kan dock ändå användas tillsammans med vissa SI-prefix. 1 liter vatten med temperaturen 3,98 grader Celsius väger nästan exakt 1 kg (eller 0,999 973 kg vid atmosfärstryck). (wikipedia.org)
  4. Similär - 4 frihetsgrader - metrisk transformation (wikipedia.org)
  5. Härveln kan vara utrustad med ett primitivt räkneverk och kallas då knäpphärvel. En kugghjulanordning lyfter successivt en liten trähammare, när härveln vevas. Efter ett antal varv, bestämt av kugghjulens utväxling, lösgörs hammaren, som faller ned mot en tunn träskiva med en liten smäll, en knäpp. Traditionellt är utväxlingen 1:12, varför det blir en knäpp vid vart tolfte varv. 6 knäpp är signalen att det är dags att knyta om en pasma, alltså efter 72 varv. Ett vanligt mått på härvelns omkrets är 4 alnar, men eftersom varje socken i äldsta tider hade sin egen uppfattning om hur stor en aln akulle vara, så blev det lite si och så med mängden garn i en pasma. Denna oreda avhjälptes genom att man fastställde den s.k. Rydaholmsalnen, med dagens mått 0,594 m (avrundat). Om man utgår från Rydaholmsalnen, består alltså en pasma av 72∙4∙0,594 = 171 m. 6 pasmor bildar 1 härva, 1 026 m. I modern tid har detta avrundats till en metrisk härva om 1 000 m med 10 st pasmor à 100 m. (wikipedia.org)
  6. 1 metrisk matsked = 15 ml (i Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, USA) (wikipedia.org)
  7. Metrisk karat – en massenhet för diamanter och andra ädelstenar (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.