Mottagning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mottagning, varianter, uttal och böjningar av mottagning

Mottagning synonym, annat ord för mottagning, vad betyder mottagning, förklaring, uttal och böjningar av mottagning.

Vad betyder och hur uttalas mottagning

Mottagning uttalas mot|tag|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av mottagning

Singular

mottagning
obestämd grundform
mottagnings
obestämd genitiv
mottagningen
bestämd grundform
mottagningens
bestämd genitiv

Plural

mottagningar
obestämd grundform
mottagningars
obestämd genitiv
mottagningarna
bestämd grundform
mottagningarnas
bestämd genitiv

Mottagning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Mottagning på Engelska

  • office hours, reception - surgery, the office opens at 8:00 a.m.

Hur används ordet mottagning

  1. Distriktsläkarföreningen utförde 2003 en enkät bland sina medlemmar. Undersökningen visade att de flesta som valt att arbeta som stafettläkare hade gjort detta på grund av arbetsmiljön på den tjänst de lämnade. Ett stort antal läkare hade sagt upp sig från en fast tjänst på en mottagning. (wikipedia.org)
  2. Det är inte alltid som alla telefoner för ett visst frekvensband har tillgång till alla kanalerna i bandet. Man bör då välja en kanal som alla man vill tala med har tillgång till. En grupp som samarbetar med hjälp av kommunikationsradio använder ofta en viss kanal, men då två olika grupper inom hörbarhetsområdet råkat välja samma kanal kan man vara tvungen att byta. I vissa frekvensband finns en allmänt använd anropskanal på vilken man kan berätta på vilken arbetskanal samtalet skall fortsätta. Man kan också privat komma överens om en anropskanal. Vid konfidentiell överföring används ibland en teknik där frekvens skiftas snabbt mellan kanaler så att en obehörig lyssnare inte hänger med, eller digital krypterad trafik, men på många frekvensband är detta otillåtet. Vanligen används samma frekvens (simplex) för sändning och mottagning, vilket innebär att bara en kan tala åt gången. (halv-duplex använder två frekvenser). (wikipedia.org)
  3. I senare uppskjutna OSCAR kan även dubbelriktad telegrafi (vanligast) och telefoni förmedlas. OSCAR-signalerna är svaga, och mottagning kräver avancerade antenner och radiomottagare. Kommunikationen äger rum inom för satellitkommunikation särskilt avdelade delband inom de officiella frekvensband, som enligt det internationella Radioreglementet tilldelats amatörradiotjänsten. (wikipedia.org)
  4. Miljön i vilken tjänsten utförs betyder mycket för vilken nivå av förtroende som kunden får för organisationen. Exempelvis äter man inte gärna på en ostädad restaurang, eller anlitar en kirurg som har sin mottagning bakom en återvinningscentral ute i skogen. Uniformer kan vara andra tecken på fysiska bevis, eftersom de visar upp en enad och välorganiserad struktur och därför kan ge kunden en känsla för organisationens image. (wikipedia.org)
  5. Mottagardelen består av en lång antenn och en jordledning kopplade till en enkel svängningskrets, parallellkrets med vridkondensator / spole med hög egenkapacitans, dimensionerad för mellanvåg och långvåg (1 500 – 150 kHz). Med denna anordning görs en avstämning till samma våglängd (frekvens) som hos den rundradiosändare som man vill lyssna på. Största möjliga spänning tillförs då detektorn för att erhålla bästa mottagning. (wikipedia.org)
  6. Endast en mindre antal länder deltar i UNHCR:s program för vidarebosättning. 2017 angavs att de senaste årens främsta mottagarländer hade varit USA, följt av Kanada, Australien och de nordiska länderna. Ett annat land som från 2015 åtagit sig att öka sin mottagning är Storbritannien. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.