Muntligt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder muntligt, varianter, uttal och böjningar av muntligt

Muntligt synonym, annat ord för muntligt, vad betyder muntligt, förklaring, uttal och böjningar av muntligt.

Synonym till muntligt

Andra språk

Muntligt på Engelska

  • verbally

Hur används ordet muntligt

  1. Kavaljersperspektiv, också kallat kavaljersprojektion eller högpunktsvy, är mer specifikt en typ av snedprojektion. Detta perspektiv försöker inte att ge en illusion av vad som kan ses, utan försöker bara ge information om djupet. Det är väldigt lätt att teckna, speciellt med penna och papper. Det används därför ofta när en figur måste ritas för hand, till exempel på svarta tavlan under en lektion eller ett muntligt förhör. (källa)
  2. En gäst är en besökare, det vill säga en person som besöker ett ställe. En gäst bor eller arbetar vanligtvis inte på det stället som denne besöker. En "inbjuden gäst" är en gäst som är särskilt inbjuden till ett ställe, antingen muntligt eller via skriftlig inbjudan. Detta är särskilt vanligt då många gäster väntas besöka stället eller vid festliga tillställningar. Motsatsen till "inbjuden gäst" är "objuden gäst", vilket avser en oväntad gäst men inte nödvändigtvis ovälkommen. Att "våldgästa" någon är att komma objuden och eventuellt även tigga till sig saker som mat eller sovplats. (källa)
  3. Helgerån avser skändning av eller skadegörelse på ett heligt föremål. I en vidare kontext kan helgerån vara i princip vilket angrepp som helst på något med religiös anknytning, till exempel brist på vördnad för en helig person, en helig plats eller ett heligt föremål. När ett helgerån är muntligt kallas det för hädelse. (källa)
  4. Grupparbeten och enskilt arbete som redovisas muntligt och/eller skriftligt. (källa)
  5. Häktningsförhandling kallas i svensk rätt den förhandling i allmän domstol (som första peninsinstans tingsrätt), vilken syftar till att avgöra huruvida en person skall häktas eller ej. Häktningsframställan påkallas av åklagare antingen skriftligt eller muntligt till rätten och måste hållas senast kl 12 den tredje dagen sedan personen ifråga anhållits. Rätten måste sedan inom 4 dygn från att personen är anhållen påbörja häktningsförhandling. Under häktningsförhandlingen är den tilltalade frihetsberövad. (källa)
  6. De tidigaste tecknen lästes på sten eller bark eller liknande material. De tidigaste tecknen på läskunnighet kommer från Assyrien och Babylonien. Med uppkomsten och utvecklingen, i första hand ledd av Kina och Egypten, av mer lätthanterliga skrivmaterial blev bild- och skriftkulturen allt mer avancerad. I högkulturerna kring främre Asien och Medelhavet tog rullen allt mer plats som medium, men eftersom interpunktion inte existerade var läsningen svår även för den som kunde läsa, och högläsning från texter man redan kände till var därmed legio i bland annat antikens Grekland, med fokus på recitation, föreläsningar och berättande. Codexen kom att skapas omkring år 200 i Romarriket, och papyrus och pergament dominerade. De inbundna böckerna tog plats under högmedeltiden, och pagineringen gjorde navigation i böckerna allt lättare. Även under den här tiden var läsningen dock till högsta grad muntlig. Augustinus skrev i sina Bekännelser från år 397 hur chockerande det var att se sin mentor Sankt Ambrosius sitta och läsa tyst. Under folkvandringstiden och 500-talet var det främst i religiösa centrum och vid hov som läsning förekom, och läsningen var en maktsymbol. Under den här tiden brukar man prata om det klerikala kretsloppet, där skrifter skrevs på latin av lärda inom kyrkan, och det folkliga kretsloppet, där traditionella texter framfördes muntligt. (källa)
  7. Informationsfrihet är en utvidgning av yttrandefriheten, en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som idag mer allmänt förstås som yttrandefrihet i vilket medium som helst, vare sig muntligt, skriftligt, genom Internet eller genom konstnärliga former. Detta innebär att skyddet av yttrandefriheten som en rättighet omfattar inte bara innehållet, utan också uttrycksmedlen. Informationsfrihet kan också hänvisa till rätten till ett privatliv i samband med Internet och IT. I likhet med rätten till yttrandefrihet ärätten till integritet en erkänd mänsklig rättighet och informationsfriheten fungerar som en utvidgning av denna rätt. (källa)
  8. Juristexamen (engelska: Degree of Master of Laws, LL.M.) tidigare juris kandidatexamen (ofta, även muntligt, förkortat jur.kand.), är en svensk yrkesexamen på avancerad nivå, vilken utgör behörighetskrav för yrken som domare, åklagare, kronofogde och för titeln advokat. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.