Myr Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder myr, varianter, uttal och böjningar av myr

Myr synonym, annat ord för myr, vad betyder myr, förklaring, uttal och böjningar av myr.

Synonymer till myr

Vad betyder och hur uttalas myr

Myr uttalas myr och är ett substantiv -en -ar.

Myr betyder:

Ordformer av myr

Singular

myr
obestämd grundform
myrs
obestämd genitiv
myren
bestämd grundform
myrens
bestämd genitiv

Plural

myrar
obestämd grundform
myrars
obestämd genitiv
myrarna
bestämd grundform
myrarnas
bestämd genitiv

Myr är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Myr på Engelska

 • bog

Hur används ordet myr

 1. Martebo myr är ett nu huvudsakligen utdikat myrområde i Martebo socken och angränsande socknar på Gotland. Den omfattade 1 560 hektar, varav 173 hektar sjö, den östra delen kallades Lokrume myr och omfattade 790 hektar och 41 hektar sjöar. Idag återstår endast mindre sankmarker. (källa)
 2. Historiskt har området utnyttjats extensivt av samerna, som haft renbetesland i närheten. Spår efter deras verksamhet kan påträffas i form av till exempel inhuggningar i gamla tallar. På 1800-talet benämndes skogen "oduglig" eftersom den inte gav något bra skogsbete, men myrarna utnyttjades för slåtter. Sporadiska huggningar, troligen av brandskadad skog, har daterats till ungefär 1860. Det virke som då togs ut var sannolikt för husbehov. I början av 1900-talet uppläts ett kronotorp strax intill området. I takt med skogsindustrins framväxt avverkades skogarna i omgivningen. Toppen av Mittiberget blädades 1931-32. (källa)
 3. Easy Elsie är ett brittiskt bombflygplan av typ Avro Lancaster Mark I, som efter att ha blivit skadat av luftvärnseld över Nordnorge den 29 oktober 1944 flög till Sverige och nödlandade på en myr i närheten av Porjus i Lappland. Flygplansvraket ligger kvar på landningsplatsen. (källa)
 4. Muskmyr är en sjö i Gotlands kommun i Gotland och ingår i Gothemån-Snoderåns kustområde. Muskmyr ligger inom naturreservatet Muskmyr. (källa)
 5. Lärkfalk (Falco subbuteo) är en medelstor falk som häckar över stora delar av Palearktis. Den är en snabb och skicklig flygare som lever av stora insekter och småfåglar som den fångar i luften. För sitt födosök är den beroende av vatten varför den ofta uppträder vid sjöar, myrar eller vid kusten. Den placerar ofta sitt bo i ett övergivet kråkbo, gärna i en hög tall. (källa)
 6. Myrarna, en samling fiskare som älskar surströmming. Har man ingen strömming med sig så har man inget på Myrön att göra! Har man dock med sig strömming så får man mat och bensin. Medverkar bara i Bygg båtar. (källa)
 7. Den dominerande naturtypen är bestående av olika sorters myrmark. Dessutom återfinns sumpskogar, källor och lösbottenkärr. Ovanför myrarna finns lavbehängd granskog och längre upp återfinns björkskog. På fjällen består naturen av vindpinade rishedar. Eftersom Aloppkölen och Köpmankölen är ett av de största och värdefullaste våtmarksområdena i regionen så har det blivit internationellt skyddat av våtmarkskonventionen Ramsar. (källa)
 8. Området består av en myr, Grenmyren, som genomkorsas av ovannämnda bäckar. Dessa omges av mestadels lågproducerande granskog. (källa)
 9. I Sverige häckar den i stora delar av landet, med störst andel på norrländska myrar. Vissa icke-häckande individer översomrar på vinterlokalerna. (källa)
 10. I Ulfs, Oderljunga socken behövde man ett skolhus. Det var bönder i trakten som samlade ihop medlen. Man upptäckte efter ett tag att det blev för dyrt att hålla skolan igång, så man lade ned verksamheten. Samtidigt i Ask hade folkskolläraren Hans Persson drivit sina idéer om en folkhögskola till handling. Snickare och bö nder från Ask åkte på våren 1873 till Ulfs, monterade ned huset och forslade delarna till nr. 6 i Ask (Myren) och återuppförde byggnaden. Man betalade 400 riksdaler för huset. En stor del av murningen och målningen gjorde Hans Persson själv och på senhösten var det klart för invigning av Fridhems folkhögskola. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.