Näringsdepartement Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder näringsdepartement, varianter, uttal och böjningar av näringsdepartement

Näringsdepartement synonym, annat ord för näringsdepartement, vad betyder näringsdepartement, förklaring, uttal och böjningar av näringsdepartement.

Vad betyder och hur uttalas näringsdepartement

Näringsdepartement uttalas när|ings|de|parte|ment och är ett substantiv.

Ordformer av näringsdepartement

Singular

näringsdepartement
obestämd grundform
näringsdepartements
obestämd genitiv
näringsdepartementet
bestämd grundform
näringsdepartementets
bestämd genitiv

Plural

näringsdepartement
obestämd grundform
näringsdepartements
obestämd genitiv
näringsdepartementen
bestämd grundform
näringsdepartementens
bestämd genitiv

Näringsdepartement är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet näringsdepartement

  1. Näringsdepartementet (N) är en del av det svenska regeringskansliet och där frågor om bostäder, stadsutveckling, landsbygden, IT, transport- och infrastrukturpolitik samt näringslivsutveckling, regional tillväxt och turism handläggs. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan. Näringsdepartementet har cirka 300 anställda varav cirka 25 är politiskt tillsatta tjänstemän. (källa)
  2. Aftonbladet blev dock inte först med publiceringen av nyheten om näringsdepartementets representation eftersom Lööfs pressekreterare Kenneth Hultgren förekom avslöjandet genom att kontakta Ekoredaktionen på Sveriges Radio. Efter att det kommit fram att näringsdepartementets ledning hade försökt mörka de sprit- och festnotor som Aftonbladet begärt ut rapporterades att alla departement utom ett regelmässigt informerar sina pressavdelningar när de lämnar ut handlingar till journalister som de tror kan väcka frågor, ett förfarande som anmäldes av Leif Pagrotsky (S) för prövning i konstitutionsutskottet och som kom att resultera i kritik. Aftonbladet anmälde även näringsdepartementet till Justitieombudsmannen för det fördröjda utlämnandet av handlingarna. Efter rapporteringen sjönk förtroendet för Lööf, men hon satt kvar på sin post och Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, poängterade att väljarna glömmer fort. (källa)
  3. Tjänstemän på näringsdepartementet, där statsrådet Mikael Damberg är chef, fick information i början av 2016. (källa)
  4. Näringsminister är den minister i ett lands regering som vanligtvis ansvarar för näringslivsutveckling, konkurrenspolitik, innovations- och teknologipolitik samt regional utveckling. Näringsministern leder ett näringsdepartement eller näringsministerium och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare. Äldre svenskt namn på näringsminister är industriminister. Näringsministern kan ha ansvar för arbetsmarknads-, handels-, energi- eller kommunikation/infrastrukturfrågor också. Vanligen sorterar dessa frågor dock under annan minister, ibland dock placerad på samma ministerium som näringsministern. (källa)
  5. Ingen budget fanns för nämnden, och den saknade anställda under lång tid. Tidigare hade nämnden en sekreterare. Nämnden hade inte heller egna lokaler. Nämnden saknade dessutom egen webbplats. Den 18 februari 2008 översände nämndens de facto-ordförande nämndens handlingar till Näringsdepartementets infrastrukturenhet, som därefter, fram till avvecklingen, hanterade nämnden och frågor i anslutning till den. Detta skedde efter att en organisation krävt formellt beslut beträffande utlämnande av allmän handling, något ordföranden inte hade behörighet att fatta. När Wennberg varit frånvarande från sitt kontor hade det inte funnits någon som kunnat ta emot framställningar om att få kopia av allmänna handlingar som förvarades hos Stängselnämnden. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin ansåg att nämndens verksamhet borde "ha varit organiserad så att den uppkomna situationen hade kunnat undvikas". (källa)
  6. Industriminister var i Sverige åren 1969-1991 beteckning för det statsråd som var chef för dåvarande industridepartementet. 1991 byttes namnet till näringsminister och departementet blev då näringsdepartementet. (källa)
  7. Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är en svensk förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling med uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Myndigheten sorterar sedan 1 januari 2014 under Näringsdepartementet. (källa)
  8. Luftfartsverket (Sverige) – ett svenskt statligt affärsverk som sorterar under Näringsdepartementet. (källa)
  9. Mellan åren 2008 och 2014 var Regelrådet en statlig kommitté under Näringsdepartementet. Från och med 2015 är Regelrådets verksamhet permanent. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan hos Tillväxtverket. (källa)
  10. Skogsstyrelsen sorterar under Näringsdepartementet och får varje år ett regleringsbrev från regeringen med övergripande mål, ekonomiska ramar och krav på återrapportering för verksamheten. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.