Närliggande synonym, annat ord för närliggande, vad betyder närliggande, förklaring, uttal och böjningar av närliggande.

Synonymer till närliggande

Vad betyder och hur uttalas närliggande

Närliggande uttalas när|ligg|ande el. nära|ligg|ande oböjligt och är ett adjektiv.

Ordformer av närliggande

Böjning (i positiv) närliggande en/ett/den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) näraliggande en/ett/den/det/de ~ + subst.

Närliggande är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Närliggande översättning

Engelska

nearby

Hur används ordet närliggande

  1. Tekniken bygger på att varpen täcks av ett inslag som packas in bitvis, till skillnad från vävning med slagbom. I en snävare bemärkelse syftar gobelängteknik på att två intilliggande färger vävs samman i mönster genom smala kilar ("hauches") så att färgskiftningar uppstår. I vidare bemärkelse inkluderas ibland även närliggande tekniker som Röllakan, Kelim och flamskvävnad som en del av gobelängtekniken. (wikipedia.org)
  2. engelska: grecism) är ett uttryck i ett språk som uppstått under påverkan från grekiskan, eller är en imitation av detta. Ett närliggande ord är "hebraism" som betecknar samma fenomen om hebreiska. (wikipedia.org)
  3. Närheten till Vänern är viktig för friluftslivet. I synnerhet den vackert belägna Grumsfjorden, en del av Vänern liksom den anslutande viken Borgvikssjön. Denna del av Vänern är en viktig och väl nyttjad rekreationsplats för båtägare i såväl Grums som närliggande orter. Här utövas förutom vattensporter även fiske såväl sommar- som vintertid. (wikipedia.org)
  4. danska: Grønland) är världens största ö, belägen mellan Norra ishavet och Atlanten, öster om Kanadas arktiska öar. Över tre fjärdedelar omfattas av världens enda inlandsis utanför Antarktis. Med en befolkning på cirka 56 370 (2013), är det världens glesast befolkade land. Trots att dess fysiska geografi är en del av kontinenten Nordamerika har Grönland varit politiskt och kulturellt associerat med Europa (särskilt Norge och Danmark, kolonialmakterna, liksom den närliggande ön Island) i mer än ett årtusende. Grönland är en autonom del av Konungariket Danmark, med omfattande självstyre sedan 1979. År 2008 genomförde befolkningen på Grönland en folkomröstning om ytterligare självstyre. 75 procent av rösterna var för. (wikipedia.org)
  5. Hihi (Notiomystis cincta) är en ovanlig honungsfågelliknande fågel endemisk för Nordön och närliggande öar i Nya Zeeland. Den dog ut överallt utom på Little Barrier Island, men har återintroducerats till tre andra öreservat och två platser på själva Nordön. Dess släktskapsförhållanden har länge förbryllat ornitologerna, men den klassificeras idag som enda medlem i den egna familjen hihier (Notiomystidae). (wikipedia.org)
  6. Ett astronomiskt objekt kan vara en enskild himlakropp, eller en grupp eller struktur av himlakroppar, bland annat en stjärnhop, nebulosa, galax eller galaxhop. Även en grupp av himlakroppar som är skenbart närliggande på stjärnhimlen, som en stjärnbild, en asterism eller en optisk dubbelstjärna, kan räknas som ett astronomiskt objekt. (wikipedia.org)
  7. En snarlik konstruktion är investmentbolag. Medan investmentbolagets syfte mer brukar gå ut på ren finansiell förvaltning av bolag, investering i nya marknader och ofta att köpa och sälja olika bolag, avser begreppet holdingbolag oftare ett bolag som är tänkt som ett moderbolag i en mer permanent koncern, ofta med dotterbolag i samma eller närliggande branscher. (wikipedia.org)
  8. Hopning är en stilfigur där flera synonymer eller andra närliggande ord placeras i tät följd. Figuren är tydliggörande och förstärkande. Jämför pleonasm. (wikipedia.org)
  9. Under 1970- och 1980-talet talade man ofta om läktarvåld som synonym eftersom de flesta bråken på den tiden skedde på läktarna men sedan 1990-talet talar man oftast bara om huliganism, eftersom mycket våldsamheter numera ofta sker utanför sportanläggningen, till exempel på närliggande gator och parkeringsplatser. (wikipedia.org)
  10. Hypofysen är en endokrin körtel som anatomiskt sträcker ut sig från hypotalamus via en stjälk som kallas för infundibulum. Körteln vilar och skyddas av en omgivande benficka vid namn turksadeln (sella turcica). Hypofysen är den överordnade körteln som kontrollerar de andra körtlarna i det endokrina systemet. Hypotalamus har viktiga förbindelser med det endokrina systemet, det vill säga kroppens samlade hormonproducerande körtlar. Genom sin koppling till den närliggande hypofysen styr hypotalamus direkt många hormonella utsöndringar i kroppen som reglerar den sexuella utvecklingen, sexuellt beteende, metabolism och kroppens reaktioner på stress. Hypotalamus reglerar således hypofysens aktivitet, och hypotalamus påverkas i sin tur av andra hjärncentra (till exempel medulla oblongata, pons och cortex). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Närliggande Synonymer Betyder Uttal