Näs Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder näs, varianter, uttal och böjningar av näs

Näs synonym, annat ord för näs, vad betyder näs, förklaring, uttal och böjningar av näs.

Vad betyder och hur uttalas näs

Näs uttalas näs och är ett substantiv -et; pl. näs.

Näs betyder:

Ordformer av näs

Singular

näs
obestämd grundform
näs
obestämd genitiv
näset
bestämd grundform
näsets
bestämd genitiv

Plural

näs
obestämd grundform
näs
obestämd genitiv
näsen
bestämd grundform
näsens
bestämd genitiv

Näs är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Näs på Engelska

 • isthmus, spit (of land)

Hur används ordet näs

 1. Tvillinggården från Näs (wikipedia.org)
 2. Tillsammans med jättestormfåglarna (Macronectes) de båda stormfåglarna (Fulmarus) , ispetrell (Pagodroma nivea) och antarktispetrell (Thalassoica antarctica) bildar den en undergrupp inom familjen liror (Procellariidae). Undergruppen skiftar vad gäller biotopval och utseende men är morfologiskt sammankopplade då de har liknande skallform där de långa rörformiga näsöppningarna är distinkta. Typexemplaret för arten samlades in på Godahoppsudden. (wikipedia.org)
 3. Kila socken, Värmland – en socken i Värmland ingick i Näs härad (wikipedia.org)
 4. Fysiologiska saltlösningar används framför allt för olika medicinska ändamål, såsom intravenös vätskeersättning, i laboratoriesammanhang, för sköljning av venkatetrar, vid operation och så vidare. Eftersom de inte svider används de även för egenvård till exempel vid näs- eller ögonsköljning. (wikipedia.org)
 5. Näs, det vill säga nuvarande Kungsnäs i Selångers socken (Medelpad), (wikipedia.org)
 6. Lakens kroppsform är långsträckt och huvudet är platt. Den har två ryggfenor, en främre kortare och en långsträckt bakre ryggfena. En stor del av dess kroppslängd utgörs av själva stjärtdelen. Ovanpå, är den marmorerad av svart, gult och grönt, med enstaka, större, mörka fläckar. Undersidan är ljusare och vitaktig. Längden ligger vanligtvis mellan 35 och 70 centimeter men går ibland upp till 80 centimeter. Laken väger vanligtvis mellan två och tre kg och överstiger sällan tio kg. Den största laken som fångats i Finland var en hona som vägde 15,5 kg, medan sportfiskerekordet i Sverige är på 8,5 kg som fångades i Ångermanland. Hanens vikt är vanligtvis betydligt mindre, oftast omkring fem kg. I likhet med torskfiskar har laken en skäggtöm under underkäken och två skäggtömmar vid vardera näsöppning. Dess tänder är små och sitter tätt i käkarna och i gommen. Ögonen är relativt stora. (wikipedia.org)
 7. Landbrygga är inom biogeografin ett näs eller bredare landförbindelse mellan annars separata områden, över vilka djur och växter kan passera och kolonisera nya områden. Landbryggor kan skapas genom marin regression där havsytan sjunker, exponerar grundare, tidigare nedsänkta delar av kontinentalsockeln, eller när ny mark skapas genom plattektonik, eller ibland när havsbottnen stiger på grund av postglacial landhöjning efter en istid. (wikipedia.org)
 8. Ett näs (äldre beteckning ed) är en smal landtunga som förenar två större landmassor, men kan även beteckna en långsmal halvö (jämför näsa som sticker ut på ett liknande sätt från en större kroppsdel, huvudet). Den är motsvarigheten till ett sund, som är ett smalare vatten som förbinder två större sjöar eller hav). I Sverige har många kungsgårdar legat just vid olika näs (eller nääs som det stavades på stormaktstiden) och har då fått sina namn efter platsen de legat vid. (wikipedia.org)
 9. Oto-rhino-laryngologi (öron- näs- &, halssjukdomar) (wikipedia.org)
 10. Meander eller meanderlopp är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. Bukterna kallas meanderslingor och området som omsluts av en slinga kallas meandernäs. När en slinga blivit tillräckligt utpräglad kan den bryta igenom ett näs och bilda en ny vattenfåra. Den slinga som då inte längre har något vattenflöde kan så småningom bilda en korvsjö. Ett meandrande lopp är den naturliga formen för varje vattendrag som flyter fram över ett slättlandskap. Företeelsen har fått sitt namn efter floden Maiandros i västra Turkiet. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.