Naturgas synonym, annat ord för naturgas, vad betyder naturgas, förklaring, uttal och böjningar av naturgas.

Vad betyder och hur uttalas naturgas

Naturgas uttalas nat|ur|gas och är ett substantiv.

Ordformer av naturgas

Singular

naturgas
obestämd grundform
naturgas
obestämd genitiv
naturgasen
bestämd grundform
naturgasens
bestämd genitiv

Plural

naturgaser
obestämd grundform
naturgasers
obestämd genitiv
naturgaserna
bestämd grundform
naturgasernas
bestämd genitiv

Naturgas är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet naturgas

  1. En gasbuss är en buss som kan drivas med naturgas eller biogas, dvs metan. Biogas är ett biobränsle, vilket gör att klimatpåverkan minimeras. I Sverige används de huvudsakligen som stadsbussar, som går på biogas framställd i städernas avloppsreningsverk, av rötat slaktavfall eller av rötad kompost. I gasbussarna används bensinmotorer som försetts med gastillsats. Detta ger även i jämförelse med dieselbussar fördelar som framförallt bättre avgasrening. De påverkas heller inte lika mycket av olika avgasnormer. Komforten är sämre på grund av ibland ryckig gång då motorerna är känsliga för variationer i gaskvaliteten. Bussarna är även dyrare i inköp och service, men då den i Sverige vanligtvis lokalproducerade gasen inte påverkas lika mycket av globala konflikter så blir det ändå billigare i längden då det blir billigare att tanka. Tankarna sitter i regel på taket, vanligtvis framtill eller något mot mitten, mer sällan baktill och täcks av en kåpa. Kåpan kan vara mer eller mindre synlig utifrån, då vissa bussar istället för att ha en hög gaskåpa (och därtill högre totalhöjd) istället kan ha ett lägre tak invändigt som inrymmer gastankarna och en mindre kåpa på taket som inte påverkar totalhöjden så mycket. (wikipedia.org)
  2. En gasklocka eller gasometer är en cisternliknande anläggning byggd för att lagra stadsgas eller naturgas. Vissa gasklockor har teleskopfunktion och kan därför anta olika höjd. (wikipedia.org)
  3. En gasmätare är ett mätinstrument som mäter gasförbrukningen. Förbrukningen av stadsgas eller naturgas mäts i m3 och blir sedan omräknad till kWh som blir underlag för debiteringen av förbrukningskostnaden. Resultatet kan variera något beroende på gasens värmevärde. (wikipedia.org)
  4. Gasol tillverkas i första hand vid gasterminaler för framställning av naturgas, men produktion från petroleum sker också. Huvudsakligen används gasol för energiändamål i industrin på grund av sin effektivitet och enkelhet i hanteringen. Gasol används också i situationer där det inte finns tillgång till elektriska nät, till exempel i husvagnar, i glest befolkade områden och inom militären. I industrin används gasol som bränsle för värmnings- och värmebehandlingsprocesser och som bränsle till inomhusgående truckar. (wikipedia.org)
  5. Gasometer – en cisternliknande anläggning byggd för att lagra stadsgas eller naturgas, se Gasklocka (wikipedia.org)
  6. Gasspis är en spis som skapar värme genom förbränning av gasbränsle, till exempel gasol, stadsgas eller naturgas. Gasspisen uppfanns före elspisen, men förekommer än idag. Många som använder gasspis professionellt, till exempel kockar, upplever att gasspisen är bekvämare då den ger en mer exakt och omedelbar reaktion när man ökar eller minskar gaslågan, det vill säga värmetillförseln. (wikipedia.org)
  7. Luft komprimeras i kompressorn för att sedan blandas med ett bränsle, t.ex. naturgas, som antänds i brännkammaren. Förbränningsgaserna trycks med hög hastighet genom turbinen som omvandlar rörelseenergin i förbränningsgaserna till mekanisk rotationsenergi på turbinaxeln. (wikipedia.org)
  8. Gasverk är en industriell anläggning som producerar stadsgas. Ursprungligen tillverkades gasen i kolgasverk genom torrdestillation av stenkol, vilket gav inkomstbringande biprodukter i form av koks, ammoniak och bensen. Eftersom det var en smutsig och miljöfarlig process övergick gasverken med tiden till spaltgasverk, där gasen istället produceras genom omvandling (spaltning) av lättbensin eller butan. Idag har man lagt ner även spaltgasverken och ersatt dessa med naturgas- eller biogasanläggningar. Naturgas transporteras antingen i långa pipelines från gasfyndigheterna eller i flytande form (LNG) med fartyg och/eller tankbil till särskilda blandningstationer, där gasen får rätt tryck och sammansättning, och sedan förs in i stadsgasnätet. Biogas produceras genom rötning av organiska restprodukter i särskilda produktionsanläggningar för biogas, och förs sedan via rörledning och blandningsstationer in i stadsgasnätet. (wikipedia.org)
  9. Produktionen av syntetisk ammoniak förbrukar för närvarande cirka 5 % av världens naturgas, vilket är något under 2 % av världens energiproduktion. (wikipedia.org)
  10. Några klassiska handelsvaror som handlas via råvarubörser är spannmål, guld, kött, olja och naturgas. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Naturgas Synonymer Betyder Uttal