Neandertalare synonym, annat ord för neandertalare, vad betyder neandertalare, förklaring, uttal och böjningar av neandertalare.

Synonym till neandertalare

Vad betyder och hur uttalas neandertalare

Neandertalare uttalas neander|tal|are [-an´d-] och är ett substantiv -n; pl. neandertalare, best. pl. neandertalarna.

Neandertalare betyder:

Ordformer av neandertalare

Singular

neandertalare
obestämd grundform
neandertalares
obestämd genitiv
neandertalaren
bestämd grundform
neandertalarens
bestämd genitiv

Plural

neandertalare
obestämd grundform
neandertalares
obestämd genitiv
neandertalarna
bestämd grundform
neandertalarnas
bestämd genitiv

Neandertalare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet neandertalare

  1. Det finns olika mer eller mindre väl underbyggda berättelser om kannibalism från alla världsdelar. Idag är det omstritt bland forskare om hur stor andel av dessa som har någon substans. Det finns få belägg för att kannibalism någonsin varit särskilt utbrett. Berättelser om kannibalism är sällan ögonvittensskildringar och handlar ofta om folk på avlägsna platser. Ett viktigt undantag är dock Kina där kannibalism, framför allt "överlevnadskannibalism" (se nedan) men i tidig historieskrivning också kannibalism som rituell hämnd eller skändning, rapporterats om den egna folkgruppen under hundratals år. Det finns också arkeologiska belägg för kannibalism, bland både neandertalare och nordamerikanska indianer, i det senare fallet i form av rester av människokött i mänsklig avföring. (wikipedia.org)
  2. Det finns två huvudsakliga vetenskapliga teorier om människans ursprung: Antingen uppstod människan i Afrika och spred sig därifrån ut över världen och konkurrerade ut andra hominider eller så utvecklades människan ur flera åtminstone delvis isolerade populationer av hominider. Den sista teorin har fått uppsving på senare år efter det att nya studier visat att olika människogrupper bär på olika släktskap med arkaiska människoarter. Till exempel har man funnit bevis för att vissa populationer delvis härstammar ifrån neandertalare, andra delvis ifrån denisovanmänniskan och andra ingendera (wikipedia.org)
  3. Neandertalmänniska (Homo neanderthalensis), eller Neandertalare, (ibland kategoriserad som en underart till människan, Homo sapiens subsp. neanderthalensis), var en förhistorisk människovarelse med utbredning från och med cirka 350 000 år sedan i Europa och västra delarna av Asien. Utdöd i Europa för cirka 30 000 år sedan, namngiven efter dalen Neandertal i Tyskland, där man fann det första fossilet efter en neandertalare år 1856. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Neandertalare Synonymer Betyder Uttal