Nederländsk synonym, annat ord för nederländsk, vad betyder nederländsk, förklaring, uttal och böjningar av nederländsk.

Synonym till nederländsk

Vad betyder och hur uttalas nederländsk

Nederländsk uttalas neder|ländsk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av nederländsk

Böjning (i positiv) nederländsk en ~ + subst. nederländskt ett ~ + subst. nederländska den/det/de ~ + subst. nederländske den ~ + mask. subst.

Nederländsk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Nederländsk översättning

Engelska

Dutch

Hur används ordet nederländsk

  1. Intresset för tekniken återuppväcks i Paris i början av 1300-talet. I slutet av 1300-talet blev Arras ett centrum för vävda tapeter, vilket kan vara skälet till att vävda tapeter heter arrazi på italienska. Arras ställdes dock i mitten av 1400-talet i skuggan av Tournai, där tillverkningen börjande utvecklas i samband med uppblomstringen av målarskolan där. De främsta alstren var de som Pasquier Grenier tillverkade för Filip den Godes räkning. En inhemsk nederländsk-flamländsk stil, främst påverkad av Hugo van der Goes målningar, uppstod i Bryssel. (wikipedia.org)
  2. Hösten 1531 landsteg Kristian II med en nederländsk expeditionsstyrka i Norge med målet att återta makten i Norden. Detta misslyckades och Kristian fängslades på Sönderborgs slott på Als. De nordiska rikena hade i sin kamp mot Kristian II fått hjälp från Lübeck, som verkade för att nederländska köpmän skulle stängas ute från Östersjön. De danska och svenska rikena var däremot inte särskilt villiga att gå med på detta, utan utökade istället sitt samarbete med Nederländerna. (wikipedia.org)
  3. De första gårdsgatorna anlades i Nederländerna i slutet av sextiotalet, etablerades i nederländsk lagstiftning 1976, och anammades i flera andra länder under slutet av sjuttiotalet och början av åttiotalet. Till Sverige kom gårdsgatorna 1994. (wikipedia.org)
  4. Gerda van der Kade-Koudijs, nederländsk friidrottare (wikipedia.org)
  5. Breviarium Grimani, nederländsk handskrift med miniatyrer. (wikipedia.org)
  6. Kabeljau var också efternamnet på en rik nederländsk handelssläkt som lanserade Kabeljau-torsken över Europa. En av sönerna emigrerade till Göteborg under 1600-talet och sålde klippfisk i Sverige. Namnet kabeljo används ibland felaktigt för torkad och saltad spillånga och lubb. (wikipedia.org)
  7. Quick – nederländsk tillverkare av sportutrustning (wikipedia.org)
  8. Laura Dekker - nederländsk seglare (wikipedia.org)
  9. I engelska språket är dock rasen benämnd pug (alternativt Dutch Mastiff, 'Nederländsk mastiff'). Denna miniatyrhundstyp var populär inom det engelska hovet under 1500- och 1600-talen, och mopsen kom även att genom korsning bidra till king charles spaniels moderna utseende. Denna fick sitt namn genom likheten med de dvärghundar – mopsar – som Karl II av England (kung 1660–85) omgav sig med. Engelskans pug kommer från det tidigare pug-dog (1749), där pug (relaterat till alvfiguren Pucks namn) i äldre tid betydde vätte eller alv. Engelskans pug har även kommit att bli det vanligaste namnet för hunden i bland annat portugisiska, spanska och turkiska. (wikipedia.org)
  10. Förr kallades mosnäppan Temmincks strandvipa. Denne Coenraad Jacob Temminck, vars namn också förekommer i det vetenskapliga namnet Calidris temminckii, var en nederländsk naturvetare. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nederländsk Synonymer Betyder Uttal