Nedfrysa synonym, annat ord för nedfrysa, vad betyder nedfrysa, förklaring, uttal och böjningar av nedfrysa.

Vad betyder och hur uttalas nedfrysa

Nedfrysa uttalas ned|frysa el. ner|frysa och är ett verb, böjs som ²frysa.

Ordformer av nedfrysa

Aktiv

nedfrysa
infinitiv
nedfryser
presens
nedfrös
preteritum
nedfrusit
supinum
nedfrysande
presens particip
nedfrys
imperativ

Passiv

nedfrysas
infinitiv
nedfryses
presens
nedfrystes
preteritum
nedfrusits
supinum

Perfekt particip

nedfrusen en
~ + subst.
nedfruset ett
~ + subst.
nedfrusna den/det/de
~ + subst.
nedfrusne den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

nedfryste
preteritum
nedfryst
supinum

Alternativa böjningsformer passiv

nedfrysts
supinum

Alternativa böjningsformer perfekt

particip nedfryst en
~ + subst.
nedfryst ett
~ + subst.
nedfrysta den/det/de
~ + subst.
nedfryste den ~ + mask. subst.Variantstavning aktiv nerfrysa
infinitiv
nerfryser
presens
nerfrös
preteritum
nerfrusit
supinum
nerfrysande
presens particip
nerfrys
imperativ
Variantstavning passiv nerfrysas
infinitiv
nerfryses
presens
nerfrystes
preteritum
nerfrusits supinumVariantstavning perfekt particip nerfrusen en
~ + subst.
nerfruset ett
~ + subst.
nerfrusna den/det/de
~ + subst.
nerfrusne den ~ + mask. subst.Variantstavning - alternativa böjningsformer aktiv nerfryste
preteritum
nerfryst supinumVariantstavning - alternativa böjningsformer passiv nerfrysts supinumVariantstavning - alternativa böjningsformer perfekt particip nerfryst en
~ + subst.
nerfryst ett
~ + subst.
nerfrysta den/det/de
~ + subst.
nerfryste den
~ + mask. subst.

Nedfrysa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.