Nedgång synonym, annat ord för nedgång, vad betyder nedgång, förklaring, uttal och böjningar av nedgång.

Synonymer till nedgång

Vad betyder och hur uttalas nedgång

Nedgång uttalas ned|gång el. ner|gång och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av nedgång

Singular

nedgång
obestämd grundform
nedgångs
obestämd genitiv
nedgången
bestämd grundform
nedgångens
bestämd genitiv

Plural

nedgångar
obestämd grundform
nedgångars
obestämd genitiv
nedgångarna
bestämd grundform
nedgångarnas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

nergång
obestämd grundform
nergångs
obestämd genitiv
nergången
bestämd grundform
nergångens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

nergångar
obestämd grundform
nergångars
obestämd genitiv
nergångarna
bestämd grundform
nergångarnas
bestämd genitiv

Nedgång är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Nedgång översättning

Engelska

decrease, fall
sunset, period of business (economic) decline
way down
way down (entrance) to the underground

Hur används ordet nedgång

  1. I många städer, inte minst i Sverige, har centrumgalleriorna fått en nedgång till förmån för köpcentrum i utkanten av staden. De nyare av dessa är ofta formade som gallerior. Bilburna kunder föredrar ofta läget, lätt tillgängligt från motorvägen och den fria parkeringen. I många länder i Europa motverkar man denna utveckling med kommunal styrning, tillstånd med mera, men i Sverige låter kommunerna det ofta ske fritt. I USA har denna utveckling gått längre. (wikipedia.org)
  2. I Romerska riket bedrevs en omfattande handelssjöfart, bland annat via Roms hamnstad Ostia. Genom att Medelhavet var ett romerskt innanhav under en lång tid kunde man begränsa förekomsten av pirater. De oroliga sekel som följde Romarrikets fall ledde till en nedgång i sjöfarten. På 1300-talet uppkom autonoma stadsstater i norra Italien som var beroende av handel. Sjöfarten var nära sammankopplad med de första bankerna och försäkringsbolagen. (wikipedia.org)
  3. Under slutet av 1750-talet började partiets nedgång. Sverige var nu inblandad i den franska utrikespolitiken och drogs in i sjuårskriget 1756-63. Det svenska deltagandet (1757-62) har kommit att kallats pommerska kriget. Kriget splittrade Hattpartiet, men eldade oppositionen, och vid riksdagen 1760-62 märktes Hattpartiets försvagade maktställning. En fraktion av partiet, missnöjd med partiets ledning bildade med Carl Fredrik Pechlin som ledare en egen fraktion, kallad lantpartiet. Sedan Pechlin 1761 övergått till hovpartiet upplöstes partibildningen. (wikipedia.org)
  4. Klubbväsendet är numera på nedgång kvantitativt sett. Vid sekelskiftet 1900 fanns runt 200 herrklubbar i London, knappt hundra år senare endast ett fyrtiotal. En anledning är höjda hyreskostnader, vilka framtvingat ytterligare höjningar av de redan i grunden höga medlemsavgifterna. Trots benämningen "gentlemen's clubs" har också ett antal klubbar i modernare tid börjat acceptera även kvinnliga medlemmar. Först ut att göra detta var den även historiskt sett liberalt anknutna "Reform Club", vilken öppnade för kvinnor 1981. Ett liknande förslag att öppna klubben "Garrick's" för damer röstades dock så sent som 1992 ned med 363 röster mot 94. (wikipedia.org)
  5. Hjärnbarken är veckad hos alla högre däggdjur. Detta skapar vindlingar som kallas gyri (singular: gyrus), och fåror som kallas sulci (singular: sulcus). Denna veckning ökar den totala arean av hjärnbarken. Man har sett att åldrande leder till vidgning av fårorna (sulcus), till följd av minskade vindlingar (gyrus), detta korrelerar också med den nedgång i kognitiv förmåga som följer normalt åldrande. (wikipedia.org)
  6. ”Men med bevarad endräkt kommer vi att mäta imperiets utsträckning med hjälp av solens uppgång och nedgång.” (wikipedia.org)
  7. Utställningarnas ekonomiska betydelse avtog under 1900-talet då många andra kommunikationsformer och transportmedel hade utvecklats. Den kulturella betydelsen har dock fortsatt till dags dato med oförminskad styrka. Efter en nedgång efter andra världskriget och en rejäl svacka mellan Osaka 1970 och Sevilla 1992 (ingen utställning) är världsutställningarna återigen oerhört populära, under 2000-talet har besökarantalet på utställningarna nått upp till över 100 miljoner besökare. Efter Sevilla blev utställningarna på nytt också intressanta för industrierna, närmast i marknadsföringssyfte. (wikipedia.org)
  8. Jemens historia är sedan 8:e århundradet f.Kr. framför allt kännetecknad av handeln med rökelse och de därpå grundade kungarikena. Det mest betydande av dessa var Saba med sin huvudstad Marib. Så småningom började en långsam nedgång för de antika rikena utmed "rökelsevägen". Romarriket försökte att erövra Jemen 24 f.Kr. Himyariterna lyckades på 200-talet än en gång ena landet men blev 525 erövrat av Aksum. Jemen anslöt sig 628 till profeten Muhammeds lära och folket anammade fort islam. Inom Kalifatet blev Jemen dock en randstat. Detta gynnade uppkomsten av flera regerande dynastier på 800-talet varav den mest betydelsefulla var shiaislamiska zayditerna vilka skulle härska i norra Jemen ända till 1962. När tyngdpunkten av handelsvägen mellan Medelhavet och Indien på 800-talet försköts från Irak till Egypten började också i Jemen det ekonomiska uppsvinget. Sin glanstid upplevde landet under rasuliderna ända in på 1400-talet. (wikipedia.org)
  9. Celloplast startade tillverkning även i andra europeiska länder samt i USA, och man hade genom sitt patent under ett antal års tid närmast monopol på produkten bärkasse av plast. 1977 hävdes dock Celloplasts patent i USA genom enträget arbete av oljebolaget Mobil, och därefter inleddes en lång nedgång för företaget Celloplast. Företaget splittrades under 1990-talet upp, och dess tidigare huvudkontor i Norrköping är numera säte för Miljösäck, Sveriges största tillverkare av sopsäckar av återvunnen polyeten. (wikipedia.org)
  10. Eftersom efterfrågan är låg, blir det också mindre prishöjningar än under högkonjunktur. Ibland kan det till och med hända att prisnivån sjunker, vilket kallas deflation. En lågkonjunktur med minskande BNP under en längre tid kallas recession . En extremt kraftig och långvarig nedgång kallas depression. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedgång Synonymer Betyder Uttal

Populärast: