Nedkletad synonym, annat ord för nedkletad, vad betyder nedkletad, förklaring, uttal och böjningar av nedkletad.

Vad betyder och hur uttalas nedkletad

Nedkletad uttalas ned|klet|ad el. ner|klet|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedkletad

Böjning (i positiv) nedkletad en ~ + subst. nedkletat ett ~ + subst. nedkletade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerkletad en ~ + subst. nerkletat ett ~ + subst. nerkletade den/det/de ~ + subst.

Nedkletad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedkletad Synonymer Betyder Uttal