Nedläggningshotad synonym, annat ord för nedläggningshotad, vad betyder nedläggningshotad, förklaring, uttal och böjningar av nedläggningshotad.

Vad betyder och hur uttalas nedläggningshotad

Nedläggningshotad uttalas ned|lägg|nings|hot|ad el. ner|lägg|nings|hot|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedläggningshotad

Böjning (i positiv) nedläggningshotad en ~ + subst. nedläggningshotat ett ~ + subst. nedläggningshotade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerläggningshotad en ~ + subst. nerläggningshotat ett ~ + subst. nerläggningshotade den/det/de ~ + subst.

Nedläggningshotad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Nedläggningshotad översättning

Engelska

threatened with closure

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedläggningshotad Synonymer Betyder Uttal