Nedplöjd synonym, annat ord för nedplöjd, vad betyder nedplöjd, förklaring, uttal och böjningar av nedplöjd.

Vad betyder och hur uttalas nedplöjd

Nedplöjd uttalas ned|plöjd el. ner|plöjd och är ett adjektiv.

Ordformer av nedplöjd

Böjning (i positiv) nedplöjd en ~ + subst. nedplöjt ett ~ + subst. nedplöjda den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerplöjd en ~ + subst. nerplöjt ett ~ + subst. nerplöjda den/det/de ~ + subst.

Nedplöjd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedplöjd Synonymer Betyder Uttal