Nedsänd synonym, annat ord för nedsänd, vad betyder nedsänd, förklaring, uttal och böjningar av nedsänd.

Vad betyder och hur uttalas nedsänd

Nedsänd uttalas ned|sänd el. ner|sänd och är ett adjektiv.

Ordformer av nedsänd

Böjning (i positiv) nedsänd en ~ + subst. nedsänt ett ~ + subst. nedsända den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nersänd en ~ + subst. nersänt ett ~ + subst. nersända den/det/de ~ + subst.

Nedsänd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedsänd Synonymer Betyder Uttal