Nedstigande synonym, annat ord för nedstigande, vad betyder nedstigande, förklaring, uttal och böjningar av nedstigande.

Vad betyder och hur uttalas nedstigande

Nedstigande uttalas ned|stig|ande el. ner|stig|ande oböjligt och är ett adjektiv.

Ordformer av nedstigande

Böjning (i positiv) nedstigande en/ett/den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerstigande en/ett/den/det/de ~ + subst.

Nedstigande är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet nedstigande

  1. Hindersprövning är i Sverige en lagstadgad undersökning som måste göras innan två personer får gifta sig. Hinder föreligger om någon av de båda är underårig eller redan gift eller om de båda är nära släkt. Om man är släkt i rakt upp- eller nedstigande led har man inte rätt att gifta sig. Halvsyskon har dock rätt att gifta sig, efter tillstånd från länsstyrelsen. Kusiner har rätt att gifta sig utan särskilt tillstånd. (wikipedia.org)
  2. Hosianna, Davids son, ropade Jesu anhängare när Jesus tågade in i Jerusalem (jämför Palmsöndagen). David refererar till Kung David, kungariket Israels andra kung. Judarna tror att den judiske Messias kommer att vara släkt med Kung David i rakt nedstigande led. De kristna spårar Jesus släktskap med honom genom både Maria och Josef. Det kan tolkas som ett starkt rop på hjälp, men är också ett hyllningsrop till frälsaren/den som kommer med hjälpen. (wikipedia.org)
  3. Cypern förbjuder män att ha samlag med släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, liksom med systrar och straffet är fängelse i sju år. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedstigande Synonymer Betyder Uttal