Niding synonym, annat ord för niding, vad betyder niding, förklaring, uttal och böjningar av niding.

Vad betyder och hur uttalas niding

Niding uttalas nid|ing och är ett substantiv -en -ar.

Niding betyder:

Ordformer av niding

Singular

niding
obestämd grundform
nidings
obestämd genitiv
nidingen
bestämd grundform
nidingens
bestämd genitiv

Plural

nidingar
obestämd grundform
nidingars
obestämd genitiv
nidingarna
bestämd grundform
nidingarnas
bestämd genitiv

Niding är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet niding

  1. Den som nekade en utmaning till holmgång kunde bli förklarad niding. Vinnaren kunde ibland ha rätt till förlorarens hustru och ägodelar. Enligt isländska sagor fanns krigare som reste runt och missbrukade rätten att utmana män på holmgång, för att besegra flera män och lägga beslag på allt vad de ägde. (wikipedia.org)
  2. Jämför begreppen "Var mans niding" och fredlöshet. Straffet landsförvisning tillämpades förr, men avskaffades 1864 i Sverige. En folkefiende är titeln på ett drama från 1882 av Henrik Ibsen. (wikipedia.org)
  3. En niding (från fornnordiskans níð) är ett begrepp som ursprungligen avsåg en person utan heder. En niding var en person som fick skymfas utan risk för påföljd, personen var "var mans niding". De äldsta beläggen för begreppet i Skandinavien kommer ifrån runstenar, men där kallas personer för "oniding", alltså motsatsen till en niding: en ärofylld man. Det blev tidigt synonymt med en skurk eller illgärningsman, i synnerhet en sådan som begått grova våldsbrott mot barn eller mot någon som ej varit i stånd till att försvara sig. Nidingsdåd vittnar om ett särskilt lågt eller fegt sinnelag hos gärningsmannen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Niding Synonymer Betyder Uttal