Njutning synonym, annat ord för njutning, vad betyder njutning, förklaring, uttal och böjningar av njutning.

Synonymer till njutning

Vad betyder och hur uttalas njutning

Njutning uttalas njut|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av njutning

Singular

njutning
obestämd grundform
njutnings
obestämd genitiv
njutningen
bestämd grundform
njutningens
bestämd genitiv

Plural

njutningar
obestämd grundform
njutningars
obestämd genitiv
njutningarna
bestämd grundform
njutningarnas
bestämd genitiv

Njutning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Njutning översättning

Engelska

enjoyment
pleasure

Hur används ordet njutning

  1. Geishatraditionen är inte så gammal som många tror. Det fanns kvinnliga artister i Japan före geishorna, under Heianperioden (794-1185), men riktiga geishor är en mycket senare företeelse. 1589 godkände Toyotomi Hideyoshi byggandet av ett stadsdel i Kyoto, som var avskärmad med murar från resten av staden. Området kallades för Shimabara, och var tillägnat olika former av njutning och underhållning i form av japanska konstformer, barer och prostitution. Kurtisaner (som kallades oiran 花魁) arbetade som exklusiva prostituerade, vilka lockade till sig ett rikt klientel. Många artister arbetade också i dessa hus för att underhålla klientelet med sång, musik, dans och poesi. Länge var dessa artister enbart män och de kallade sig för "geisha", "hōkan" (gycklare) eller "taikomochi" (trumbärare, eftersom de spelade taiko, vilket är en sorts japansk trumma). (wikipedia.org)
  2. Godis, gott, konfekt, sötsaker, snacks eller snask (gottis eller gött på vissa dialekter) är en typ av livsmedel som är avsedd enbart för njutning. (wikipedia.org)
  3. Hos människan framkallas gåshud främst av kyla men också av vissa känslor i form av njutning eller obehag. Gåshud framkallas av att kyla eller andra sensoriska stimuli aktiverar termoreceptorerna vilka signalerar till centrala nervsystemet att dra samman errector pili, varmed gåshuden uppkommit. När musklerna dras samman förändras blodgenomströmningen i huden (wikipedia.org)
  4. Hedonism (av grekiska hedone, "njutning", "lustkänsla") är en familj av filosofiska och psykologiska teorier som sätter njutning som centralt mål för människans strävanden. Psykologisk hedonism är teorin om att sökande efter njutning och undvikande av lidande är människans enda drivkraft eller motivation. Etisk hedonism är teorin om att mängden resulterad njutning är den enda måttstocken på en handlings moraliska värde. Värdeteoretisk hedonism är teorin att njutning är det enda intrinsikalt värdefulla. Dessutom talar man idag ofta om vad som utgör ett gott liv, eller vad som bidrar till ens välmående, och hedonistens svar är då att njutning är det enda betydelsefulla i skapandet av en människas livsbana. Idag ses hedonismen som en av de tre mest betydelsefulla teorierna om välmående, bredvid begärsrelaterade teorier och objektiv lista-teorier. (wikipedia.org)
  5. När beteendet leder till sexuell njutning, använder man begreppet kleptofili. (wikipedia.org)
  6. Samlag (även kopulering, latin coitus) innebär att två eller flera människor har könsumgänge (vilket sker "vanligen med direkt kontakt mellan könsorgan", till exempel men inte enbart genom att "penis tränger in i slidan"), eller syftar på ett tillfälle då könsumgänge äger rum. Samlag är en form av sex, och delas av bland andra Masters och Johnson in i fyra faser: upphetsningsfasen, platåfasen, orgasmfasen och avslappningsfasen. Samlag kan genomföras av olika orsaker, som att vilja uppnå sexuell njutning eller att vilja skaffa barn. För att undvika graviditet vid heterosexuella samlag kan preventivmedel användas. Kondomer vid samlag är också ett skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. (wikipedia.org)
  7. Lidande är inte lätt att definiera. Ofta anser man det vara motsatsen till njutning. Det är definitivt inte smärta, eftersom smärta är ett rent fysiologiskt fenomen, och smärta i vissa fall (masochism) kan lindra lidande. (wikipedia.org)
  8. Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter, och uppfyllandet av, något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning, även inkluderande intellektuell stimulans. (wikipedia.org)
  9. Den svenske lyckoforskaren Bengt Brülde utforskar i sin bok "Lyckans och Lidandets Etik" (2009) olika innebörder av lyckobegreppet: Renodlade affektiva teorier om lycka identifierar lycka med en eller flera positiva affekter (känslotillstånd), exempelvis känslor som sinnesro, glädje, njutning, välbehag, etc. Lycka kan också definieras som "positiv affektbalans över tid". Men det finns också kognitiva teorier om lycka, samt hybridteorier som definierar lycka som en kombination av affekter och kognitioner. (wikipedia.org)
  10. Masochism är en sexuell inriktning uppkallad efter Leopold von Sacher-Masoch. Masochisten erfar sexuell njutning av smärta i ett sammanhang av sexuell dominans. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.