Oberäknelig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oberäknelig, varianter, uttal och böjningar av oberäknelig

Oberäknelig synonym, annat ord för oberäknelig, vad betyder oberäknelig, förklaring, uttal och böjningar av oberäknelig.

Synonymer till oberäknelig

Andra språk

Oberäknelig på Engelska

  • unpredictable, erratic, capricious

Hur används ordet oberäknelig

  1. Ormens väg på hälleberget - Ormen slingrar sig på släta berghällar utan något riktigt fäste, så den exakta vägen är oberäknelig. (wikipedia.org)
  2. Även om konkordieformeln långt ifrån lyckades åstadkomma en fullständig enighet, utan delvis t.o.m. gav anledning till nya strider, så att dess motståndare spefullt kallade den Concordantia discors (”den tvedräktiga endräkten”), bidrog den dock kraftigt till stärkande av enhetsbandet mellan de inomlutherska riktningarna och har därigenom haft en oberäknelig betydelse för lutherdomens bevarande. Å andra sidan kan ej förnekas, att den bidragit till den lutherska åskådningens stelnande i ortodoxistisk riktning. Dock kan den, ehuru naturligtvis strängt luthersk, ej sägas bära någon viss partiriktnings prägel. (wikipedia.org)
  3. Det fanns två aspekter på den kvinnliga sjukligheten. Den ena var att kvinnan diskvalificerades från aktiviteter, delaktighet och begränsade hennes livssfär. Kvinnan var bräcklig, oberäknelig och passade inte in i det offentliga rummet. Den andra aspekten av henne var bilden av den ömtåliga kvinnan som även kunde förvandlas till kult och romantiseras. Begreppet "offentlig kvinna" betydde i många fall prostituerad. De kvinnor som ägnade sig åt konstnärskap såsom författare, sångare eller skådespelare ansågs vara lättsinniga. (wikipedia.org)
  4. I varje serie om tolv spel ska man visa ett finger fem gånger, två fingrar fyra gånger och tre fingrar tre gånger. Ordningsföljden ska naturligtvis göras så oberäknelig som möjligt för att inte motspelaren ska genomskåda strategin. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.