Olaglig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder olaglig, varianter, uttal och böjningar av olaglig

Olaglig synonym, annat ord för olaglig, vad betyder olaglig, förklaring, uttal och böjningar av olaglig.

Synonymer till olaglig

Andra språk

Olaglig på Engelska

 • illegal, unlawful - an unofficial strike

Hur används ordet olaglig

 1. Gränskontroll är verksamhet vid en gräns som uteslutande bedrivs för att kontrollera och reglera flödet av personer och varor in i eller ut ur ett område, vanligtvis en stat. Gränskontroller innefattar dels in- och utresekontroller, dels gränsövervakning. In- och utresekontroller sker vid särskilt utsedda gränsövergångsställen, där passage av personer och varor tillåts över gränsen. Gränsövervakning innefattar all typ av övervakning som syftar till att hindra olaglig passage av personer och varor över gränsen utanför gränsövergångsställena. (källa)
 2. I Internetåldern har många samarbetsprojekt utvecklats där olika sorts information spritts utan krav på enskilt ägandeskap. Ibland står dessa projekt i strid med allmänna lagar (exempel: olaglig fildelning), ibland utvecklas de via nya licenskoncept (exempel: Wikipedia och andra Creative Commons-relaterade projekt). Från engelskan har avledda begrepp som hackathon (sammankomst av hackare) och editathon (jämför skrivstuga) spritts vidare. (källa)
 3. Samtidigt som dessa veckomagasin förändrade inriktning, utvecklades floran av rena porrtidningar. Dessa, med namn som Paff, Piff och Private (ej svensk text), hade en dold (till en början olaglig) spridning och var tryckta i mindre format. Begreppet hårdporr myntades 1965, och 1971 skedde lagändring som legaliserade många former av pornografi. De länge stora upplagorna hos (de omvandlade) herrtidningarna sjönk under 1980- och 1990-talen, delvis under konkurrens från nya medier som video och Internet. (källa)
 4. En olaglig eller illegal handling är en handling som strider mot gällande lag, vilket ofta implicerar brott. (källa)
 5. Inkasso är en uppmaning om åtgärd från en borgenär (exempelvis den som lånat ut pengar) mot en gäldenär (i exemplet den som lånat pengar) för att driva in en obetald skuld. Skulle gäldenären vägra betala fordringskravet kan borgenären vända sig till exempelvis kronofogden för att på så sätt med rättsliga åtgärder driva in sin skuld. I svensk författningstext definieras indrivning som den handläggning som sker hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken, d.v.s. endast indrivning av allmänna fordringar såsom skatt och böter. Termen har dock vanligen en bredare betydelse och används i allmänt juridiskt språkbruk för att beteckna såväl inkassoverksamhet som Kronofogdemyndighetens verksamhet. Även den olagliga inkassoverksamhet som så kallade torpeder kan ägna sig åt betecknas normalt som olaglig indrivning, med brottsrubriceringen brott mot inkassolagen. (källa)
 6. Alla arter av kakaduor är skyddade av den internationella CITES-överenskommelsen, som innebär att handel med viltfångade exemplar av arter som räknas som hotade eller sårbara är olaglig. (källa)
 7. En vanlig typ av bedrägerier är att offren frestas med pengar från en moraliskt tvivelaktig affär som de kommer att få tillgång till, mot en summa pengar. Sedan "råkar" affären gå snett, vilket betyder att det inte blir någon vinst. Eftersom offren tror att misslyckandet berott på otur, och eftersom affären är olaglig eller omoralisk, brukar de sällan anmäla brottet. Ett vanligt uttryck inom bedragarkretsar är därför "Man kan inte lura en ärlig människa." I själva verket bygger många bedrägerier på att offret ska se en falsk möjlighet att överlista bedragaren. (källa)
 8. En lönnkrog, även i dagligt tal kallad svartklubb, är en lokal för olaglig alkoholservering, i synnerhet i förbudstidens USA, där de kallades speakeasies. I Evert Taubes "Balladen om Gustav Blom från Borås" besöker de en speakeasy-bar. (källa)
 9. Tillverkningen av maskrosvin blev olaglig i Sverige år 1978. Den lag som då antogs förbjöd att mer än 30 % av etanolen kom från tillsatt socker (se mäsk), alltså socker som inte kommer från frukt eller bär, eftersom maskrosvin framställs genom jäsning av nästan enbart socker i vatten. Maskrosorna är huvudsakligen bara smakgivare, men den nektar, som blommorna innehåller, deltar givetvis också i jäsningsprocessen. (källa)
 10. Nätfiske eller lösenordsfiske, eller phishing (efter engelskans fishing, 'fiske', antagligen påverkat av stavningen i phreaking som i sin tur är en kombination av Hacking/Cracking och Phone) är en form av social manipulation och en olaglig metod att lura innehavare av bankkonton och andra elektroniska resurser att delge kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.