Förklaring av ordet ³imperativ, vad betyder ³imperativ, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

³imperativ uttal och förklaring

³imperativ uttalas 3im|per|at|iv [im´p-] och är ett adjektiv, andra ändelser är -t -a och ordets betydelse är imperativt mandat innebärande bundenhet att verka el. rösta enl. valmanskårens uppfattning.

Ordformer av ³imperativ

Böjning (i positiv) imperativ en ~ + subst. imperativt ett ~ + subst. imperativa den/det/de ~ + subst.

³imperativ är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.