Förklaring av ordet abstraktionsförmåga. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet abstraktionsförmåga.

Abstraktionsförmåga uttal och förklaring

Abstraktionsförmåga uttalas abs|trakt|ions|för|måga och är ett substantiv.

Ordformer av abstraktionsförmåga

Singular

  • abstraktionsförmåga obestämd grundform
  • abstraktionsförmågas obestämd genitiv
  • abstraktionsförmågan bestämd grundform
  • abstraktionsförmågans bestämd genitiv

Abstraktionsförmåga är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar