Förklaring av ordet bortovaro. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet bortovaro.

Bortovaro uttal och förklaring

Bortovaro uttalas borto|varo el. borta|varo och är ett substantiv, andra ändelser är -n.

Ordformer av bortovaro

Singular

  • bortovaro obestämd grundform
  • bortovaros obestämd genitiv
  • bortovaron bestämd grundform
  • bortovarons bestämd genitivVariantstavning singular bortavaro obestämd grundform
  • bortavaros obestämd genitiv
  • bortavaron bestämd grundform
  • bortavarons bestämd genitiv

Bortovaro är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Se även bortovaro synonym

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar