Förklaring av ordet centrum, vad betyder centrum, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

Centrum uttal och förklaring

Centrum uttalas centr|um och är ett substantiv, andra ändelser är -et; pl. centrum el. centra, best. pl. -en el. centra och ordets betydelse är mitt, medelpunkt, mittparti, stadskärna, litet område med samlade butiker o. serviceorgan o.d. i stadsdel el. samhälle – I bet. "stadskärna" mest oböjl..

Ordformer av centrum

  Singular
 • centrum obestämd grundform
 • centrums obestämd genitiv
 • centrumet bestämd grundform
 • centrumets bestämd genitiv
  Plural
 • centrum obestämd grundform
 • centrums obestämd genitiv
 • centrumen bestämd grundform
 • centrumens bestämd genitiv
  Alternativa böjningsformer plural
 • centra obestämd grundform
 • centras obestämd genitiv
 • centra bestämd grundform
 • centras bestämd genitiv

Centrum är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Gå till synonymer till centrum

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.