Förklaring av ordet hormonstinn. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet hormonstinn.

Hormonstinn uttal och förklaring

Hormonstinn uttalas horm|on|stinn och är ett adjektiv och ordets betydelse är hormonstinn yngling.

Ordformer av hormonstinn

Böjning (i positiv) hormonstinn en ~ + subst. hormonstint ett ~ + subst. hormonstinna den/det/de ~ + subst. hormonstinne den ~ + mask. subst. Komparation hormonstinnare en/ett/den/det/de ~ + subst. hormonstinnast är ~ hormonstinnaste den/det/de ~ + subst.

Hormonstinn är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar