Förklaring av ordet kapucinorden. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet kapucinorden.

Kapucinorden uttal och förklaring

Kapucinorden uttalas kapuc|in|orden äv. kapuc|in|er|orden och är ett substantiv bestämd form.

Ordformer av kapucinorden

Singular

  • kapucinorden bestämd grundform
  • kapucinordens bestämd genitivVariantstavning singular kapucinerorden bestämd grundform
  • kapucinerordens bestämd genitiv

Kapucinorden är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar