Förklaring av ordet medborgarinstitut. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet medborgarinstitut.

Medborgarinstitut uttal och förklaring

Medborgarinstitut uttalas med|borg|ar|in|stit|ut och är ett substantiv och ordets betydelse är kommunalt institut med enskilda kurser för vuxna.

Ordformer av medborgarinstitut

Singular

  • medborgarinstitut obestämd grundform
  • medborgarinstituts obestämd genitiv
  • medborgarinstitutet bestämd grundform
  • medborgarinstitutets bestämd genitiv

Plural

  • medborgarinstitut obestämd grundform
  • medborgarinstituts obestämd genitiv
  • medborgarinstituten bestämd grundform
  • medborgarinstitutens bestämd genitiv

Medborgarinstitut är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar