Förklaring av ordet nedbrytningsprodukt, vad betyder nedbrytningsprodukt, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

Nedbrytningsprodukt uttal och förklaring

Nedbrytningsprodukt uttalas ned|bryt|nings|pro|dukt el. ner|bryt|nings|pro|dukt och är ett substantiv.

Ordformer av nedbrytningsprodukt

  Singular
 • nedbrytningsprodukt obestämd grundform
 • nedbrytningsprodukts obestämd genitiv
 • nedbrytningsprodukten bestämd grundform
 • nedbrytningsproduktens bestämd genitiv
  Plural
 • nedbrytningsprodukter obestämd grundform
 • nedbrytningsprodukters obestämd genitiv
 • nedbrytningsprodukterna bestämd grundform
 • nedbrytningsprodukternas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerbrytningsprodukt obestämd grundform
 • nerbrytningsprodukts obestämd genitiv
 • nerbrytningsprodukten bestämd grundform
 • nerbrytningsproduktens bestämd genitivVariantstavning plural nerbrytningsprodukter obestämd grundform
 • nerbrytningsprodukters obestämd genitiv
 • nerbrytningsprodukterna bestämd grundform
 • nerbrytningsprodukternas bestämd genitiv

Nedbrytningsprodukt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.