Förklaring av ordet nedförsbacke, vad betyder nedförsbacke, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

Nedförsbacke uttal och förklaring

Nedförsbacke uttalas ned|förs|backe el. ner|förs|backe och är ett substantiv.

Ordformer av nedförsbacke

  Singular
 • nedförsbacke obestämd grundform
 • nedförsbackes obestämd genitiv
 • nedförsbacken bestämd grundform
 • nedförsbackens bestämd genitiv
  Plural
 • nedförsbackar obestämd grundform
 • nedförsbackars obestämd genitiv
 • nedförsbackarna bestämd grundform
 • nedförsbackarnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerförsbacke obestämd grundform
 • nerförsbackes obestämd genitiv
 • nerförsbacken bestämd grundform
 • nerförsbackens bestämd genitivVariantstavning plural nerförsbackar obestämd grundform
 • nerförsbackars obestämd genitiv
 • nerförsbackarna bestämd grundform
 • nerförsbackarnas bestämd genitiv

Nedförsbacke är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.