Förklaring av ordet nedgång, vad betyder nedgång, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

Nedgång uttal och förklaring

Nedgång uttalas ned|gång el. ner|gång och är ett substantiv, andra ändelser är -en -ar.

Ordformer av nedgång

  Singular
 • nedgång obestämd grundform
 • nedgångs obestämd genitiv
 • nedgången bestämd grundform
 • nedgångens bestämd genitiv
  Plural
 • nedgångar obestämd grundform
 • nedgångars obestämd genitiv
 • nedgångarna bestämd grundform
 • nedgångarnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nergång obestämd grundform
 • nergångs obestämd genitiv
 • nergången bestämd grundform
 • nergångens bestämd genitivVariantstavning plural nergångar obestämd grundform
 • nergångars obestämd genitiv
 • nergångarna bestämd grundform
 • nergångarnas bestämd genitiv

Nedgång är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Gå till synonymer till nedgång

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.