Förklaring av ordet nedkletad, vad betyder nedkletad, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

Nedkletad uttal och förklaring

Nedkletad uttalas ned|klet|ad el. ner|klet|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedkletad

Böjning (i positiv) nedkletad en ~ + subst. nedkletat ett ~ + subst. nedkletade den/det/de ~ + subst.Variantstavning böjning (i positiv) nerkletad en ~ + subst. nerkletat ett ~ + subst. nerkletade den/det/de ~ + subst.

Nedkletad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.