Förklaring av ordet nedknapp, vad betyder nedknapp, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

Nedknapp uttal och förklaring

Nedknapp uttalas ned|knapp el. ner|knapp och är ett substantiv och ordets betydelse är i hiss.

Ordformer av nedknapp

  Singular
 • nedknapp obestämd grundform
 • nedknapps obestämd genitiv
 • nedknappen bestämd grundform
 • nedknappens bestämd genitiv
  Plural
 • nedknappar obestämd grundform
 • nedknappars obestämd genitiv
 • nedknapparna bestämd grundform
 • nedknapparnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerknapp obestämd grundform
 • nerknapps obestämd genitiv
 • nerknappen bestämd grundform
 • nerknappens bestämd genitivVariantstavning plural nerknappar obestämd grundform
 • nerknappars obestämd genitiv
 • nerknapparna bestämd grundform
 • nerknapparnas bestämd genitiv

Nedknapp är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.