Förklaring av ordet nedläggning, vad betyder nedläggning, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

Nedläggning uttal och förklaring

Nedläggning uttalas ned|lägg|ning el. ner|lägg|ning och är ett substantiv, andra ändelser är -en -ar.

Ordformer av nedläggning

  Singular
 • nedläggning obestämd grundform
 • nedläggnings obestämd genitiv
 • nedläggningen bestämd grundform
 • nedläggningens bestämd genitiv
  Plural
 • nedläggningar obestämd grundform
 • nedläggningars obestämd genitiv
 • nedläggningarna bestämd grundform
 • nedläggningarnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerläggning obestämd grundform
 • nerläggnings obestämd genitiv
 • nerläggningen bestämd grundform
 • nerläggningens bestämd genitivVariantstavning plural nerläggningar obestämd grundform
 • nerläggningars obestämd genitiv
 • nerläggningarna bestämd grundform
 • nerläggningarnas bestämd genitiv

Nedläggning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.