Förklaring av ordet nedläggningshot, vad betyder nedläggningshot, hur uttalas det, hur böjs ordet. Hos Synonyma söker du bland 91000 ord och ordförklaringar.

Nedläggningshot uttal och förklaring

Nedläggningshot uttalas ned|lägg|nings|hot el. ner|lägg|nings|hot och är ett substantiv, andra ändelser är -et; pl. nedläggningshot.

Ordformer av nedläggningshot

  Singular
 • nedläggningshot obestämd grundform
 • nedläggningshots obestämd genitiv
 • nedläggningshotet bestämd grundform
 • nedläggningshotets bestämd genitiv
  Plural
 • nedläggningshot obestämd grundform
 • nedläggningshots obestämd genitiv
 • nedläggningshoten bestämd grundform
 • nedläggningshotens bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerläggningshot obestämd grundform
 • nerläggningshots obestämd genitiv
 • nerläggningshotet bestämd grundform
 • nerläggningshotets bestämd genitivVariantstavning plural nerläggningshot obestämd grundform
 • nerläggningshots obestämd genitiv
 • nerläggningshoten bestämd grundform
 • nerläggningshotens bestämd genitiv

Nedläggningshot är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.