Förklaring av ordet nedplöjd. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedplöjd.

Nedplöjd uttal och förklaring

Nedplöjd uttalas ned|plöjd el. ner|plöjd och är ett adjektiv.

Ordformer av nedplöjd

Böjning (i positiv) nedplöjd en ~ + subst. nedplöjt ett ~ + subst. nedplöjda den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerplöjd en ~ + subst. nerplöjt ett ~ + subst. nerplöjda den/det/de ~ + subst.

Nedplöjd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar