Förklaring av ordet nedrighet. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedrighet.

Nedrighet uttal och förklaring

Nedrighet uttalas nedr|ig|het och är ett substantiv, andra ändelser är -en -er.

Ordformer av nedrighet

Singular

  • nedrighet obestämd grundform
  • nedrighets obestämd genitiv
  • nedrigheten bestämd grundform
  • nedrighetens bestämd genitiv

Plural

  • nedrigheter obestämd grundform
  • nedrigheters obestämd genitiv
  • nedrigheterna bestämd grundform
  • nedrigheternas bestämd genitiv

Nedrighet är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar